Як внести зміни в статутні документи


 

Чинне підприємство є живим організмом: може змінюватися складу його засновників, статутний капітал і навіть найменування. У кожному разі, всі зміни, які знаходять своє відображення в установчій документації, необхідно реєструвати в триденний термін. Невиконання цієї вимоги робить нелегітимною діяльність підприємства і тягне за собою штрафні санкції.Інструкція

  1. Необхідність внести зміни в статутні документи товариства може виникнути не тільки в перерахованих випадках. Перереєструвати документи потрібно буде, якщо відбулася зміна часток засновників або помінялися паспортні дані когось із них, був змінений юридична адреса або внесені доповнення і зміни в список тих видів діяльності, якими займається підприємство.
  2. Внести корективи в установчу документацію необхідно також за такими обставинами: у разі змін органів управління та їх повноважень, приведення змісту документів у відповідність з новими законодавчими нормами, зміни положень установчої документації. А вони будуть змінені і в разі реорганізації в різній формі, а також при створенні філій або представництв, виділення відособлених підрозділів.
  3. В залежності від кількості внесених змін, продумайте, яким способом їх краще відобразити. Іноді доцільно повністю переписати статутні документи, а не оформляти листи змін.
  4. Проведіть загальні збори засновників, на якому прийміть рішення про внесення змін. Оформіть рішення протоколом, який повинен бути підписаний усіма учасниками зборів (засновниками). Отримайте в податковій інспекції — своєму реєструючому органі бланк заяви про реєстрацію внесених змін за формою Р13001 «Заява про державну реєстрацію змін, внесених до установчих документів юридичної особи». Заповніть його, але не підписуйте. Якщо кількість аркушів заяви більше одного, їх необхідно пронумерувати і прошнурувати.
  5. У присутності нотаріуса підпишіть заяву про державну реєстрацію. Завірте у нього рішення загальних зборів про внесення змін до установчих документів і самі змінені документи. Прикладіть квитанцію про оплату державного мита та передайте пакет цих документів до податкової інспекції для реєстрації їх в ЕГРЮЛ. Обов’язково зробіть опис документів, на якій в канцелярії податкової інспекції повинні поставити відмітку про те, що вони прийняті і дату прийому. Термін оформлення та реєстрації змін — 5 робочих днів.