Як вписати трикутник в квадрат

Як вписати трикутник в квадрат

Вписати трикутник в квадрат порівняно просто. Для цього потрібно мінімум знань і умінь з геометрії та креслення, а також трохи вашого часу.

Вам знадобиться

циркуль, лінійка, олівець

Інструкція

  1. Для вирішення завдання необхідно зробити декілька застережень, так як не кожен трикутник можливо вписати в заданий квадрат.

    По-перше, вважаємо, що квадрат має сторону рівну а. По-друге, трикутник також має певні величини своїх сторін: АВ, ВС, АС. Довжина найбільшої з сторін трикутника (принаймні остроугольного) АС більше або дорівнює а, але не перевищує довжину діагоналі квадрата EG, тобто | EG | ≥ | AC | ≥ a, де EG, згідно теоремі Піфагора, дорівнює а √ 2. У разі розгляду завдання про вписування тупоугольние трикутника в квадрат, одна з його сторін може накладатися на бік заданого квадрата.
  2. Нехай у трикутника АВС сторони мають довжини | АВ |, | ВС | та | АС |, відповідно, і | АС | найбільша з них. В заданому квадраті EFGH продовжите пунктиром дві паралельні сторони (наприклад EH і FG) і поставте довільну точку А1 на стороні EH.
  3. По лінійці виставте на циркулі довжину | АС |. Встановіть його в точку А1 і накресліть коло. Точку перетину намальованої окружності зі стороною квадрата FG позначте буквою Х. Перенесіть туди циркуль і, не змінюючи радіуса, зробіть зарубки на колі за межами квадрата. Позначте її буквою С1.
  4. Після цього з вершини А1 накресліть коло радіусом | АВ |, а з С1 — радіусом | ВС |. Крапку їх перетину позначте С1. З побудованої точки опустіть перпендикуляр на сторону квадрата EF, а точку їх перетину назвіть С.
  5. Заміряйте лінійкою довжину h відрізка ВВ1. Відкладіть отримане значення від точок А1, С1 на відповідні сторони квадрата і позначте кінці відрізків буквами А і С.

    Тепер з’єднайте вершини А, В і С заданого трикутника. Завдання виконано.