Як впровадити автоматизацію на виробництві


 

Автоматизація виробництва є процесом розвитку нових машинних технологій. При цьому контроль і управління, яке раніше виконувалося за допомогою людини, здійснюється автоматичним пристроєм. Тому проведення автоматизації у виробничій діяльності допомагає значно підвищити показники продуктивності праці і скоротити деяких робітників.


Інструкція

  1. Проаналізуйте об’єкт. Подумайте, що саме можна замінити у виробничій діяльності та яке обладнання вам потрібно придбати, щоб можна було збільшити продуктивність підприємства.
  2. Сформуйте технічне завдання і підберіть оптимальні варіанти для того, щоб вирішити поставлені завдання. Наприклад, можете встановити датчики та інші прилади контролю за роботою виробничих верстатів, комплекти для здійснення збору і подальшої обробки отриманих даних, а також різні прилади для забезпечення інтерфейсу — спеціальні пульти контролю для диспетчерів виробничої діяльності та монітори.
  3. Створіть проектно-кошторисні документи (схему автоматизації, принципові електричні схеми, опису роботи алгоритмів управління). Розробіть програми, які дозволять реалізувати алгоритми управління придбаним обладнанням (це нижній рівень управління новою технікою) і алгоритми збору і подальшої обробки отриманих даних (це верхній рівень управління).
  4. Замовте необхідне обладнання. Потім забезпечте його поставку і простежте за виконанням монтажної і пуско-налагоджувальних робіт.
  5. Врахуйте, що потрібно прагнути до тотального, тобто змінюється з часом удосконалення виробництва. Тому необхідно проводити вертикальну і горизонтальну інтеграцію всіх рівнів (особливо це стосується кінцевих пристроїв, таких як, верстатів з виробництва високотехнологічних ліній, електрообладнання, а також всього підприємства) за допомогою апаратного та програмного з’єднання систем управління на кожному рівні. Самі рівні при цьому повинні залишатися відкритими у разі подальших змін, наприклад, збільшення кількості вироблюваних елементів.
  6. Можете зобразити вертикально інтегровану структуру у формі піраміди, у якій на нижньому рівні будуть розташовані кінцеві пристрої (датчики, контролери, пускачі), в середині — структура управління операторськими станціями, а також контролерами, а верхня частина буде управлінням виробництва. Крім цього, всі разом повинно бути об’єднано проведеними локальними або глобальними комп’ютерними мережами.