Як враховувати лізинг

Як враховувати лізинг

Деякі організації використовують такий вид фінансових послуг, як лізинг. Він являє собою довгострокову оренду основних фондів з подальшим придбанням. Об’єктами цього виду угоди можуть бути будівлі, споруди, транспорт та інше майно.

Вам знадобиться

- Договір лізингу;
- Акт приймання-здачі майна (форма № ОС-1).

Інструкція

  1. Для того щоб у вас була можливість використовувати майно з подальшим викупом, вам необхідно скласти договору лізингу. Згідно з цим нормативно-правовим документом, ви будете бути лізингоодержувачем, а інша сторона — лізингодавцем. У договорі неодмінно повинен бути прописаний термін його дії, в який ви зобов’язуєтеся виплачувати лізингові платежі.
  2. Також у договорі лізингу повинно бути прописано таку умову, як облік майна, тобто у якого боку буде значитися на балансі лізингове майно. У тому випадку, якщо по документу основний засіб обліковується на балансі вашого контрагента (лізингодавця), то ви повинні відображати його на позабалансовому рахунку.
  3. Щоб відобразити в обліку прийняте майно за договором лізингу, вам необхідно скласти акт приймання-передачі (форма № ОС-1). Після цього його вартість відобразіть на позабалансовому рахунку 001 «Оренда ОС».
  4. Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку, платежі за договором лізингу відображайте в складі витрат по звичайних видах діяльності. Якщо майно числиться на балансі лізингоодержувача, то всі витрати є певним інвестиційним процесом. Відповідно, суму вхідного ПДВ необхідно відображати на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» субрахунок «Придбання об’єктів основних засобів». Цей рахунок повинен йти в кореспонденції з дебетових рахунком 01 «Основні засоби».
  5. Суму ПДВ враховуйте на рахунку 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» субрахунок «Податок на додану вартість при придбанні основних засобів».
  6. Всі розрахунки за договором лізингу відображайте на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «Лізингові зобов’язання».
  7. Також щомісячно нараховувати амортизацію на лізингове майно, що числиться на вашому балансі. Суму амортизаційних відрахувань відображайте наступним чином:

    Д20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати» К02 «Амортизація ОС».