Як враховувати основні засоби

Як враховувати основні засоби

Бухгалтерський облік основних засобів (далі — ОЗ), регламентується ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів». Дані положення зобов’язані виконуватися організаціями будь-яких організаційно-правових форм, крім кредитних та бюджетних організацій.

Інструкція

 1. На великих підприємствах для обліку ОС, як правило, призначається фахівець, який займається тільки питаннями, пов’язаними з ОС, так як ділянка обліку дуже великий. Крім того, податковий облік ведеться на підставі обліку бухгалтерського. Щоб уникнути конфліктів з перевіряючими органами на підприємстві облік ОС повинен бути налагодженим.
 2. Враховувати основні засоби необхідно за наступними напрямками:

  - Надходження ОС (пп 4-14 ПБУ 6 / 01);

  - Вибір методу та нарахування амортизації (пп 17-25 ПБУ 6 / 01);

  - Поліпшення та ремонт ОС, або відновлення ОС (пп 26-27 ПБУ 6 / 01);

  - Переоцінка ОС (п.15 ПБУ 6 / 01);

  - Вибуття ОС (пп 29-31 ПБУ 6 / 01);

  - Інвентаризація ОС (Нормативні документи);

  - Податковий облік ОС (статті 256 — 260, 322-324 Податкового кодексу Російської Федерації).
 3. Крім того, враховувати основні засоби слід відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку — рахунок 01 «Основні засоби». Надходження, дооцінка, збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ в результаті модернізації і поліпшень, ведеться за дебетом рахунка 01, вибуття — за кредитом рахунка 01.
 4. Метою інвентаризації ОС є виявлення фактичної наявності об’єктів на підприємстві, їх якісний стан і уточнення з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація проводиться комісією, призначеною наказом керівника. Кількість проведених інвентаризацій визначається обліковою політикою підприємства, але не менше одного разу на рік. Після закінчення інвентаризації складається сличительная відомість, яка вказує на надлишки або нестачі.
 5. Вибір методу амортизації для цілей бухгалтерського обліку, може в цілому вплинути на фінансовий результат (хоч не значно). Проте це варто враховувати при ціноутворенні випускається (у разі підприємства — виробника) і націнки (для торгового підприємства).