Як врахувати чекову книжку


 

Більшість готівкових розрахунків підприємств проводиться за рахунок грошей, отриманих у банку за чеком на конкретні цілі. Чекові книжки належать до бланків суворої звітності та потребують особливого обліку, оформленні та збереженні.Інструкція

 1. При отриманні чекової книжки в банк відразу впишіть на кожному аркуші найменування підприємства і номер розрахункового рахунку або проставте штамп вашої організації, якщо він містить зазначені реквізити.
 2. Встановіть умовну оцінку чеків, наприклад, в 1 рубль за 1 бланк в наказі про облікову політику. Отриману чекову книжку оприбутковують у дебет забалансового рахунку 006 «Бланки суворої звітності» за вартістю 25 або 50 рублів залежно від кількості аркушів у книжці. Оформіть цю операцію бухгалтерською довідкою.
 3. Винагорода банку за видачу чекової книжки враховується в складі операційних, позареалізаційних або інших витрат, тому зробіть проводки в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» з кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» на суму комісії, якщо вона списана з розрахункового рахунку меморіальним ордером, або рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами», якщо оплачена готівкою через касу. Якщо ж ви хочете врахувати вартість чекової книжки у взаєморозрахунках з банком, відобразіть її по рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»:

  Дт 91 Кт 60
  Дт 60 Кт 51

  Зазвичай послуги банку, пов’язані з розрахунково-касовим обслуговуванням, не обкладаються ПДВ, але якщо все-таки вам видали рахунок-фактуру за оформлення чекової книжки і виділили ПДВ, в проводках слід використовувати також рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностям »:

  Дт 91 Кт 51 — сума комісії без ПДВ;
  Дт 19 Кт 51 — сума ПДВ.
      


 4. Оскільки для отримання грошей в банку матеріально-відповідальній особі (касиру, бухгалтеру) на руки видається окремий чек, то і списувати їх потрібно кожен окремо. Оформіть витрачання чека актом списання та зробіть відповідну проводку по кредиту забалансового рахунка 006.
 5. Як правило, чекова книжка зберігається в сейфі у касира або головного бухгалтера, а повністю використану можна зберігати як у відповідальної особи бухгалтерії, так і в архіві протягом 5 років.