Як врахувати основні засоби в організації

Як врахувати основні засоби в організації

Згідно з «Положенням по веденню бухгалтерського обліку», до основних засобів відносяться ті об’єкти, які використовуються як засоби праці протягом періоду, що перевищує рік. До такого майна можна віднести будівлі, споруди, транспорт, обладнання, інвентар та інші об’єкти. Перш ніж їх використовувати, необхідно їх прийняти до обліку, а після ввести в експлуатацію.

Вам знадобиться

- Акт приймання-передачі основних засобів (форма ОС-1).

Інструкція

 1. При придбанні основного засобу ви повинні оприбуткувати його за первісною вартістю. Підставою для внесення запису є акт приймання-передачі об’єкта основних засобів (форма ОС-1), також обов’язково мати на руках договір.
 2. Основний засіб може вчинити і безоплатно, тобто без будь-яких грошових вкладень. Щоб визначити вартість об’єкта, дізнайтеся ринкові ціни, також ви можете отримати цю інформацію і у передавальної сторони. Щоб відбити в бухгалтерському обліку цю операцію, складіть кореспонденції рахунків:

  Д01 «Основні засоби» К87 «Додатковий капітал» субрахунок «« Безоплатно отримані цінності ».
 3. У тому випадку, коли безоплатно передані основні засоби зношені, зробіть запис:

  Д87 «Додатковий капітал» субрахунок «« Безоплатно отримані цінності »К02« Амортизація ОС ».
 4. Деякі споруди можуть бути побудовані на ваше замовлення, такий спосіб називається підрядним, тобто з використанням послуг сторонніх організацій. Підставою для оплати таких робіт є акт приймання-передачі ОЗ (форма ОС-1). Відштовхуючись від цього документа, зробіть проводки:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» субрахунок «Будівництво об’єктів основних засобів» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — сформована сума послуг підрядної організації;

  Д01 «Основні засоби» К08 «Вкладення у необоротні активи» субрахунок «Будівництво об’єктів основних засобів» — нарахована вартість підрядних робіт.
 5. Основний засіб може бути побудовано і за допомогою сил вашої організації, в цьому випадку необхідно списати витрати на будівництво об’єкта наступним чином:

  Д23 «Допоміжні виробництва» К10 «Матеріали», 25 «Загальновиробничі витрати», 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
 6. У тому випадку, коли кошти надходять у вигляді внеску в статутний капітал, їх вартість визначається зі слів вкладника, а знос — експертним способом. При цьому в бухгалтерському обліку зробіть запис:

  Д75 «Розрахунки з засновниками» субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу» К80 «Статутний капітал»;

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К75 «Розрахунки з засновниками» субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу».
 7. Основний засіб є певним інвентарним об’єктом, таким чином, при вступі привласніть даного активу інвентарний номер, за допомогою якого ви зможете контролювати збереження майна. Даний номер присвоюється один раз, і навіть після вибуття цього об’єкта, не використовується протягом п’яти років.