Як врахувати покупку програми


 

Практично всі підприємства використовують в ході своєї діяльності різні програмні продукти, які дозволяють полегшити ведення бухгалтерського чи кадрового обліку, оптимізувати виробництво, фіксувати торгові операції і багато чого іншого. У зв’язку з цим бухгалтери стикаються з необхідністю врахування покупки програм.Інструкція

  1. З’ясуйте, які права були отримані підприємством у зв’язку з покупкою програмного забезпечення. Якщо компанія може використовувати і поширювати програму, то вона має виключні права на продукт. Якщо ж покупка оформляється договором купівлі-продажу, то формуються невиключні права. В залежності від цього чинника бухгалтер по-різному відбиває покупку програми в бухгалтерському обліку.
  2. Відобразіть покупку програмного забезпечення, на яке виникають невиключні права, на кредиті рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» в кореспонденції з рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками». Згідно пп.26 п.2 ст.149 Податкового кодексу РФ, цей платіж відноситься до витрат майбутніх періодів, які списуються протягом терміну дії договору.
  3. Оприбутковують програму на дебеті рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і кредиті рахунка 60. Дану суму розділіть на кількість місяців ліцензійної угоди і списуйте щомісяця отримані величини на дебет рахунку 44 «Витрати на продаж» або рахунку 26 «Загальногосподарські витрати».
  4. Враховуйте придбане програмне забезпечення в якості нематеріального об’єкта, якщо на нього отримані виняткові права. При цьому облік ведеться згідно з положеннями ПБО 14/2007. Відкрийте дебет за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» в кореспонденції з рахунком 60, щоб списати витрати на програму, чия вартість склала менше 20 000 рублів. Якщо ж програмний продукт коштує більше 20 000 рублів, то формується дебет на рахунку 04 «Нематеріальні активи» з кредитом по рахунку 08.
  5. Розраховуйте амортизаційні відрахування по програмі, згідно з установленим методом нарахування в бухгалтерському обліку підприємства. Щомісячний знос списується на рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів».