Як врахувати послугу

Як врахувати послугу

Послуги — це надані роботи на замовлення сторонніми організаціями без застосування власної виготовленої продукції. До таких послуг відносяться: транспортні, ремонтно-будівельні, юридичні, банківські, брокерські послуги, послуги зв’язку та інші. Також до цієї категорії може бути віднесена оренда приміщення, транспорту та ін Дані послуги відносяться до витрат і враховуються у тому звітному періоді, коли вони були фактично здійснені (пункт 18 ПБУ 10/99), а не коли сплачені.

Інструкція

  1. На підставі документів, що підтверджують надання послуг сторонньою організацією, відобразіть суму витрат шляхом внесення наступного запису: Д20 «Основне виробництво» або 25 «Загальновиробничі витрати» або 46 «Витрати на продаж» К60 «Розрахунки з постачальниками» або 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами ».
  2. Далі відобразіть суму ПДВ по наданим послугам: Д19 «ПДВ по придбаних цінностей» К60 або 76.
  3. Потім слід пред’явити до відрахування суму ПДВ по наданим послугам. Для цього зробіть такі проводки: Д68 «Розрахунки по податках і зборам» К19 «ПДВ по придбаних цінностей».
  4. Для того щоб списати собівартість послуг, потрібно зробити запис: Д90 «Продажі» К20 або 25 або 46.
  5. Після оплати за послуги, у бухгалтерському обліку слід зробити наступну проводку: Д60 «Розрахунки з постачальниками» або 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» К50 «Каса» або 51 «Розрахункові рахунки» або 71 «Розрахунки з підзвітними особами».

Корисні поради

Документи, які підтверджують послуги, є договори надання послуг з контрагентами, акти приймання-здачі наданих послуг, кошториси, рахунок-фактури, а також різні платіжні документи.

Акт приймання-здачі наданих послуг, договір і кошториси складаються в подвійному екземплярі, підписуються обома керівниками та завіряються печатками організацій.