Як врахувати прибуток минулих років


 

Від помилок ніхто не застрахований, і після складання бухгалтерської звітності в деяких випадках виявляється дохід, не показаний в ній. Порядок внесення змін залежить від того, коли була виявлена ​​помилка — до або після затвердження звітності.Інструкція

  1. Внесіть виправлення в бухгалтерську звітність, що датується груднем того року, за який складається звітність, якщо помилка була виявлена ​​до дати підписання звітних документів (відповідно до пункту 6 ПБУ 22/2010 «Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності»). Перерахуйте суму податку на прибуток за цей період.
  2. Включіть до складу інших доходів поточного податкового періоду прибуток минулих років, якщо її виявили після затвердження бухгалтерської звітності. Виправлення в цьому випадку в звітність не вносяться. Зробіть в обліку запис щодо віднесення виявлених сум неврахованих доходів в кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок «Інші доходи») на підставі бухгалтерської довідки та первинних документів по даній операції.
  3. Проведіть перерахунок податкової бази з податку на прибуток минулих років. Уявіть в податкову інспекцію уточнену податкову декларацію за той податковий період, в якому повинна бути показана виявлена ​​прибуток. Форма складання декларації повинна відповідати діяла в цьому періоді. При розрахунку податку на прибуток за поточний період виявлені суми прибутку минулих років не враховуються.
  4. Відобразіть суму донарахованого податку на прибуток минулих років у звіті про прибутки і збитки за звітний податковий період окремим рядком після суми поточного податку. В цьому випадку не спотворюється загальна сума чистого прибутку організації.

Зверніть увагу

У разі застосування організацією ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток організацій» при веденні бухгалтерського обліку сума помилки, відображена на субрахунку «Інші доходи» рахунку 91, є постійним податковим активом. Розрахувати його необхідно за ставкою податку на прибуток, що діє в звітному періоді виникнення різниці. Постійна податковий актив відображається у бухгалтерському обліку по кредиту рахунку 99 в кореспонденції з рахунком 68.