Як врахувати витрати на бензин

Як врахувати витрати на бензин

В ході своєї діяльності підприємства використовують різні транспортні засоби, тому стикаються з необхідністю проведення видатків на бензин в податковому та бухгалтерському обліку. Способи відображення операцій з паливно-мастильних матеріалів залежать від того, яким саме чином купувався бензин.

Інструкція

  1. Обчисліть необхідну кількість коштів на придбання бензину протягом місяця. Дана величина залежить від типу транспортного засобу і планованої завантаженості. Видайте наказ по підприємству, в якому будуть вказані суми, що передаються певним працівникам під звіт, періодичність виплат і рядки здачі авансової звітності.
  2. Складіть видатковий касовий ордер за формою № КО-2 при видачі готівкових коштів підзвіт на придбання бензину. Відобразіть в бухгалтерському обліку цю операцію відкриттям кредиту по рахунку 50 «Каса» і дебету за рахунком 71 «Розрахунки з підзвітними особами».
  3. Прийміть у співробітника у встановлені терміни авансовий звіт по формі АТ-1. До нього повинні бути включені чеки та рахунки-фактури, що підтверджують витрати на бензин. Згідно п.1 ст.172 Податкового кодексу РФ, якщо факт витрати підтверджений рахунком-фактурою, то до відрахування приймається ПДВ, який відображає на рахунку 19 «ПДВ». В іншому випадку, згідно п.6 ПБУ 5 / 01 бензин необхідно оприбуткувати за ціною, яка вказана в касовому чеку з урахуванням ПДВ. У результаті відбивається витрата по кредиту рахунку 71 і дебетом рахунка 10.3 «Паливо».
  4. Підтвердіть факт витрачання бензину на підставі подорожніх листів, які нумеруються і завіряються печаткою підприємства. Для відображення руху даних документів у бухгалтерському обліку формується Журнал обліку подорожніх листів за формою № 8, яка затверджена Постановою Держкомстату РФ № 78 від 28.11.1997 року.
  5. Розрахуйте кількість бензину, який необхідно списати відповідно до даних подорожніх листів. Спишіть витрачене паливо відкриттям кредиту по рахунку 10.3 і дебету за рахунком, який відповідає меті витрат на бензин. Так може бути використаний рахунок 20 «Основне виробництво», рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» або рахунок 40 «Випуск продукції».