Як врахувати витрати з ремонту

Як врахувати витрати з ремонту

Згідно зі ст. 260 Податкового Кодексу Російської федерації, витрати на ремонт відносяться до числа інших витрат. Правильний облік витрат на ремонт має значення не тільки для підвищення ефективності проведення економічного аналізу, але і для поліпшення результативності роботи ремонтної служби. Це впливає на поліпшення роботи устаткування підприємства. Тому завдання обліку витрат на ремонт є однією з найважливіших.

Інструкція

  1. Спочатку визначитеся, якими силами — залученими або власними — ви будете робити ремонт. З’ясуйте вартість матеріалів та робіт, затвердіть плани та кошториси на виконання ремонту.
  2. Виконайте ремонтні роботи відповідно до затверджених графіків, кошторисами, планами. Це є першим і обов’язковою умовою для обліку витрат на ремонт, тому що в обліку ви відображаєте тільки фактичні операції при правильному документальному їх оформленні.
  3. Проведіть списання матеріалів на ремонт: Дт 23 — Кт 10. Списання робіть на підставі даних первинного обліку: накладних на внутрішнє переміщення МТР, вимог на отримання матеріалів і норм витрат. Суму заробітної плати працівників підприємства віднесіть на витрати допоміжного виробництва. Проводка: Дт 23 — Кт 70. Проводкою дебет 23 — Кт 69 — відобразіть нарахування соціальних внесків на суму заробітної плати працівників допоміжного виробництва.
  4. Віднесіть витрати на ремонт, виконаний працівниками допоміжного виробництва на собівартість: Дт 23 — Кт 23.
  5. При виконанні ремонту із залученням підрядних організацій, проведіть списання витрат на ремонт: Дт 20-Кт 60. Якщо підрядна організація — платник ПДВ, то проведіть облік ПДВ на вартість ремонтних робіт: Дт 19 — Кт 60. Проведіть оплату послуг підрядної компанії: Дт 60 — Кт 51. Врахуйте в сумі податкового кредиту ПДВ, сплачений підряднику: Дт 68 субрахунок «Податок на додану вартість» — Кт 19
  6. За умови створення на початку року резервного ремонтного фонду — проводка: Дт 96 — Кт 20 (23, 25. 44 …), зробіть наступне. Спишіть суми витрат на ремонт за рахунок ремонтного фонду: Дт 96 (Ремонтний фонд) — Кт 23 (69, 70, 76). В кінці року якщо на субрахунку «Ремонтний фонд» залишилися кошти, то їх з кредиту 96 рахунку необхідно списати на дебет рахунків 20 (23, 25, 44 …).