Як врахувати єдиний податок

Як врахувати єдиний податок

За підсумками звітного періоду платник податків сплачує авансові платежі, зараховуються в рахунок сплати єдиного податку за підсумками періоду, раніше обчислені авансові платежі з податку вважаються при обчисленні авансових платежів з єдиного податку за поточний звітний період і податок за податковий період. Звітним періодом визнається перший квартал, півріччя та 9 місяців календарного року. Податковим періодом визнається календарний рік.

Інструкція

  1. Авансові платежі по єдиному податку оплачуються до 25 числа першого місяця за минулим звітним періодом. Підлягає оплаті після податкового періоду єдиний податок сплачується до 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Іноді платник податків після сплати єдиного податку, а також здачі декларації виявляє помилку, приводить до того, що аванс з податку, згідно з декларацією, завищений чи занижений. Платник податків в такому випадку має право усувати неточності за допомогою подачі уточненої податкової декларації.
  2. Якщо після виправлення помилки сума податку зростає, то уточнену декларацію необхідно здавати обов’язково. Крім того, платникові податків доведеться сплатити пеню. У тому випадку, якщо авансовий платіж був сплачений у більшій сумі, ніж необхідно, подавати уточнену декларацію не обов’язково, так як переплата зарахується в наступному звітному періоді.
  3. Мінімальний податок сплачується у випадку, якщо загальна сума обчисленого податку за податковий період менше суми мінімального податку. Сума мінімального податку за податковий період обчислюється в розмірі 1% від тієї податкової бази, яка визначається у відповідність з Податковим кодексом. Щоб врахувати податок, потрібно загальну суму доходів, які збільшують податкову базу відповідно до Книги обліку помножити на 1%.
  4. Зазвичай податкові органи не поспішають повертати зайво сплачений авансовий платіж, тому платник податків повинен зарахувати переплачену суму в рахунок оплати єдиного податку в наступному році, починаючи з першого кварталу. У річній декларації оплата авансових платежів має обов’язково зазначатися, у противному випадку податкові органи можуть не повернути переплачену суму.
  5. Крім того, платник податку може включити при розрахунку податкової бази в наступному періоді до витрат різницю між сплаченим мінімальним податком і розрахованим єдиним податком. Сума надміру сплаченого податку зараховується в рахунок майбутніх платежів за єдиним податком тільки на підставі заяви платника податків.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Платники єдиного податку зобов’язані в загальному порядку сплачувати страхові та пенсійні внески.

Корисні поради

Всі показники платник податків повинен фіксувати в строго встановленій формі, тобто в Книзі обліку доходів і витрат, яку можна вести на комп’ютері. Після закінчення звітного року її необхідно роздрукувати, завірити печаткою і підписом, а потім надати в податкову інспекцію разом з податковою декларацією.