Як все встигнути на уроці


 

Сучасні освітні стандарти і програми вимагають від педагога вміння чітко і продумано організувати урок. А для того, щоб навчальне заняття вийшло насиченим, інформаційним, ефективним, необхідно визначати і усвідомлювати його кінцеву мету і дотримуватися тимчасової режим.


Інструкція

  1. Формулюйте до кожного уроку три види цілей: пізнавальні, виховні і розвиваючі. Чітке дотримання цілей допоможе структурувати навчальний матеріал, дотримуватися плану уроку і не йти в сторону від теми.
  2. Намагайтеся дотримуватися структуру навчального заняття. Структура — це розташування і взаємозв’язок частин, які забезпечують цілісну тканину уроку. Вибудовуючи частини, пам’ятайте про етапи сприйняття учнями знань: ознайомлення, осмислення нового матеріалу, запам’ятовування, застосування знань на практиці, рефлексія.
  3. Використовуйте певний набір частин уроку, який допоможе зробити все те, що заплановано. Почніть з організаційної частини тривалістю 2-3 хвилини. Вона включає в себе наступне: вітання вчителя і учнів, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до уроку.
  4. Відведіть 5-10 хвилин на перевірку домашнього завдання.
  5. Потім перейдіть до активізації уваги учнів — 5-7 хвилин. Повідомте учням мету заняття, тему і завдання, покажіть практичну значимість досліджуваного матеріалу. Це допоможе їм зосередитися на темі, зрозуміти значимість і важливість її вивчення.
  6. На наступний етап (пояснення нових знань) відведіть більше часу — 15-20 хвилин. Краще всього використовувати на цьому етапі пошуковий, частково-пошуковий або проблемний методи, нестандартні прийоми. Використовуйте інформаційно-комунікативні технології — це допоможе урізноманітнити діяльність учнів і уникнути перевантаження на уроці. Дуже добре допомагають опорні конспекти і схеми, короткі тезове записи в зошитах, використання особистого досвіду учнів.
  7. Обов’язково заплануйте час на закріплення нового матеріалу і перевірку того, наскільки учні його засвоїли. Якщо врахувати, що на видачу домашнього завдання відводиться зазвичай хвилини 2, то на цю передостанню частину уроку можна виділити все залишився. Завдання для закріплення вивченого повинні бути доступними, послідовними і різноманітними.
  8. Ретельно продумуйте кожну частину уроку, враховуйте рівень підготовленості ваших учнів — це допоможе вам виконати на занятті все те, що заплановано, і домагатися гарних результатів.