Як вступити в ООН


 

ООН (Організація Об’єднаних Націй) — союз держав, що взяли на себе зобов’язання розвивати міжнародне співробітництво і вирішувати спірні питання мирним шляхом. У 1920 році з подібною метою країни об’єдналися в Лігу Націй. Формально це об’єднання існувало до 1946 року, однак фактично втратило сенс після початку Другої світової війни.


Інструкція

  1. Головним документом, що визначає діяльність ООН, є її Статут. В ньому викладені зобов’язання країн-членів організації. Якщо нова держава бажає приєднатися до союзу, воно тим самим приймає ці зобов’язання. У свою чергу, організація колегіально вирішує, чи здатний претендент виконувати Статут.
  2. Главою Секретаріату та лідером ООН є Генеральний секретар, який обирається на 5 років голосуванням. Саме йому держава-претендент надсилає заяву про прийом і лист, в якому офіційно заявляється про готовність прийняти зобов’язання, викладені в Статуті.
  3. Ця заява розглядає Раду Безпеки ООН. СБ — головний орган, відповідальний за підтримку миру. ОН вводить міжнародні санкції проти країн-порушників, приймає рішення про проведення військових операцій та участі військ ООН в збройних конфліктах.
  4. СБ складається з 5 постійних членів (РФ, США, Великобританія, Франція і Китай) і 10 тимчасових, що обираються на 2 роки. Заява про прийом повинні схвалити 3/5 чисельного складу Ради. Обов’язковою умовою є згода всіх постійних членів СБ
  5. Якщо Рада прийме позитивне рішення, воно виноситься на обговорення Генеральної Асамблеї. ГА ООН — її головний представницький, дорадчий і директивний орган. За прийом заявника повинні проголосувати 2/3 учасників Асамблеї. Країна вважається членом ООН після прийняття резолюції про прийом.
  6. Якщо СБ визнає за необхідне прийняти проти якоїсь держави примусові або превентивні заходи, він може просити Генеральну Асамблею тимчасово позбавити порушника прав і привілеїв учасника ООН. Рада Безпеки також має право відновити ці права. Держава, систематично порушує Статут організації, може бути виключено з ООН за рекомендацією СБ її Генеральною Асамблеєю.