Як ввести основні засоби підприємства


 

Основні засоби можуть надходити на підприємство від засновників, в результаті придбання або будівництва, за договором безоплатної передачі. Існує певний порядок їх введення в експлуатацію.


Інструкція

 1. Складіть і підпишіть у керівника наказ про введення в експлуатацію основного засобу. Встановіть у ньому строк його корисного використання відповідно до Загальноросійським классіфіктором (ОКОФ) і Класифікацією основних засобів, що включаються в амортизаційні групи.
 2. Оформіть на підставі наказу акт прийому-передачі основних засобів за формою № ОЗ-1, № ОС1-а (для введення в експлуатацію будівель і споруд). Заведіть інвентарну картку (форма № ОС-6), присвоївши об’єкту інвентарний номер. Якщо проводилася реконструкція, складіть акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об’єктів за формою № ОЗ-3 і внесіть відомості про реконструкцію в інвентарну картку об’єкта.
 3. Зробіть в бухгалтерському обліку такі записи проводок:

  — Дебет рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — оприбутковані куплені основні засоби;
  - Дебет рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи», Кредит рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» — надійшли кошти від засновників як внески.

  Якщо основний засіб побудовано для власних потреб, причому роботи велися фірмою-підрядником, вартість цих робіт також відобразіть за дебетом рахунка 08.

 4. Враховуйте вартість матеріалів на будівництво чи реконструкцію основних засобів власними силами за дебетом рахунка 08 в кореспонденції з рахунками витрат. Однак, якщо фірма є будівельним підприємством і виконує будівництво будинків і споруд для себе, віднесіть в цьому випадку капітальні витрати на рахунок 20 «Основне виробництво». Після закінчення робіт спишіть їх на собівартість, зробивши проводки:

  — Дебет рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 20 «Основне виробництво»;
  - Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Виторг»).

 5. Відобразіть в бухгалтерському обліку введення в експлуатацію отриманого, придбаного або побудованого основного засобу за сформованої первісної вартості проводкою: Дебет рахунку 01 «Основні засоби», Кредит рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи».
 6. Якщо основний засіб отримано безоплатно, складіть проводки:

  — Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 98 (субрахунок «Безоплатні надходження»);
  - Дебет рахунку 01 «Основні засоби», Кредит рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи».

  Визначте його початкову вартість за поточною ринковою вартістю. Списуйте потім суми нарахованої амортизації по цих об’єктах в кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати».