Як ввести підсумований облік робочого часу


 

Якщо в компанії не можна дотриматися встановлену для певної категорії працівників норму робочого дня (тижня), то слід ввести підсумований облік робочого часу. Для цього слід закріпити це в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, внести зміни в трудові договори, а також встановити іншу оплату за виконання посадових обов’язків. Коли працівник уже оформлений у фірмі, то при введенні таких умов потрібно попередити його про це за два місяці в письмовій формі.


Вам знадобиться

— Трудовий Кодекс РФ;
- Документи працівників;
- Трудові договори з працівниками;
- Бланк наказу про введення підсумованого обліку робочого часу;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Інструкція

  1. Внесіть можливість підсумовування робочого часу і понаднормової роботи співробітників в правила внутрішнього трудового розпорядку. Це необхідно зробити для того, щоб уникнути спірних питань, пов’язаних з незаконним залученням до роботи поза графіком працівників організації. Для кожної категорії фахівців встановлено розмежування в нормах часу роботи. За законодавством фактичний робочий день не повинен її перевищувати.
  2. Попередьте вже оформлених працівників у письмовій формі про введення підсумовування робочого часу. Це слід зробити у вигляді повідомлень, які пишуться у двох примірниках і вручаються співробітникам за два місяці до моменту вступу в силу нововведень.
        
  3. Складіть додаткові угоди до договорів співробітників, що вже працюють на підприємстві. У них пропишіть тривалість ненормованого робочого часу для даного категорії фахівців. Встановіть працівникам погодинну ставку, за якою ви зможете правильно розраховувати й оплачувати працю співробітників. Розраховується вона шляхом ділення суми окладу працівника на кількість годин, покладених по нормі. Якщо у вас є вакантні посади, то внесіть необхідні корективи в типові договори по ним.
  4. Складіть наказ про можливості ведення підсумованого робочого часу. У ньому вкажіть посади тих категорій працівників, яким воно встановлюється. Пропишіть в наказі, що оплата співробітникам буде розраховуватися від тарифної ставки. Завірте документи підписами директора організації, фахівців, для яких вводиться підсумований облік.
  5. Складіть графік роботи для працівників, яким вводиться підсумований облік робочого дня (тижня), враховуючи специфіку роботи організації, а також законодавчі норми, що регулюють тривалість робочого часу.