Як ввести початкове сальдо

Як ввести початкове сальдо

Введення початкового сальдо є обов’язковою процедурою перед початком роботи з програмою «1С: Підприємство». Тільки в цьому випадку можна забезпечити зручне і точне ведення податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, а також повноцінне функціонування програми. Вносити дані про початковий сальдо необхідно на підставі первинної документації.

Інструкція

  1. Встановіть всі необхідні параметри для обліку основних засобів організації. Для цього необхідно скористатися документом «Введення початкових залишків по ОС». Ця функція є самодостатньою, тому що дозволяє здійснити повний облік відомостей про основні фонди. Вносьте дані тільки відповідні поточному стану ОС, які прийняті вже до обліку і ще не списані, не варто переносити в програму історію руху та амортизації за ним.
  2. Введіть початкове сальдо за розрахунками з працівниками перед тим, як приступити до нарахування заробітної плати в програмі 1С. Відкрийте документ «Нарахування заробітної плати», де вкажіть відомості по залишках взаєморозрахунку зі співробітниками, з податків і з страховими внесками.
  3. Також зареєструйте наявність заборгованості на рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» з посиланням на рахунок 00 «Допоміжний рахунок». Якщо у підприємства є непогашені позики, то необхідно сформувати документ «Договір позики».
  4. Оформіть сальдо за розрахунками з підзвітними особами формуванням документа «Видатковий касовий ордер» і «Прибутковий касовий ордер». Тип операції при цьому вказується або «Видача грошових коштів підзвітній особі», або «Повернення грошових коштів підзвітній особі». Початкове сальдо по підзвіт відбивається в бухгалтерському обліку програми на дебеті рахунка 301 «Каса» і кредиті рахунка 00 «Допоміжний рахунок».
  5. Зведіть початкове сальдо готівкових грошових коштів за допомогою документа «Прибутковий касовий ордер», в якому ставиться прапор «Оплачено» і відзначається «Інший дохід грошових коштів». Для сальдо на розрахункових рахунках використовується розділ «Платіжний ордер: надходження грошових коштів». Оформіть цей документ за всіма розрахунковими рахунками підприємства, на яких є залишки.