Як ввести початкові залишки

Як ввести початкові залишки

Для ведення в програмі «1С: Підприємство» бухгалтерського, податкового та управлінського обліку організації необхідно ввести початкові залишки в інформаційну базу. Вони необхідно для повноцінного функціонування програми та формування достовірних звітів. Ввести початкові залишки необхідно в усі відповідні первинні документи.

Інструкція

  1. Використовуйте документ «Оприбуткування товарів» для формування залишків щодо матеріальних цінностей, що знаходяться у власності компанії. Заповніть відповідні дані в таблицю «Товари» із зазначенням певних значень у полі «Статус партії», «Рахунок обліку», «Статистика приросту-убутку запасів», «Вид оподатковуваної діяльності», «Амортизується», а також «Вид діяльності з ПДВ» . Як кореспондуючого рахунку для бухобліку вказується 00 «Допоміжний рахунок». Якщо на підприємстві облік матеріальних цінностей ведеться складськими ордерами, то їх перелік необхідно вказати в документі «Прибутковий ордер на товари».
  2. Введіть початкові залишки по всій тарі, яка отримана у постачальників і передана покупцям. Внесіть дані по залишках зворотної тари в документ «Надходження товарів і послуг» розділу «Тара».
  3. Вкажіть залишку по виробничих витрат і браку у виробництві. Для матеріальних витрат використовується документ «Оприбуткування незавершеного виробництва», а для нематеріальних і шлюбу — «Інші витрати: відображення». Виберіть тип вартості «Фіксована», вкажіть характер і вид витрат.
  4. Для бухгалтерського обліку в документі вкажіть рахунок видатків 231 «Основне виробництва» і 232 «Допоміжне виробництво», після чого перейдіть в закладку бухобліку та проставте значення 00 «Допоміжний рахунок». Для барка у виробництві вказуєте рахунок витрат 24.
  5. Використовуйте для введення початкових залишків по сировині, що використовується у випуску продукції, розділ «Виробничі витрати». При цьому вказується вид витрат «Матеріальні». Якщо використовується давальницька сировина, то відзначається статус «Прийняті в переробку», а якщо напівфабрикати, вироблені на підприємстві, то статус «Власні».
  6. Внесіть дані по основних засобів в документ «Введення початкових залишків по ОС». Даний документ дозволяє внести всю інформацію по основних фондах підприємства, які приймаються в обліку.