Як ввести в ТОВ нового засновника


 

Все товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у своїй діяльності повинні керуватися Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і положеннями їх Статутів. Згідно із законодавством, склад засновників може змінюватися, і стати його новим членом може як фізична, так і юридична особа. Законом передбачена можливість введення нового учасника без нотаріального оформлення угоди.Вам знадобиться

— протокол загальних зборів акціонерів;
- Заяви за уніфікованими формами 13001 і 14001;
- Платіжний документ, що підтверджує, що частка внесена в повному обсязі;
- Новий Статут або зміни до нього, оформлені окремим документом.

Інструкція

  1. Ввести в ТОВ нового засновника можна двома способами: на підставі договору купівлі-продажу (вступу в права спадкування, поступки або дарування) частки в статутному капіталі або шляхом збільшення статутного капіталу за рахунок частки, що вноситься новим засновником. У другому випадку немає необхідності оформляти угоду і завіряти її нотаріально, тому процедура перереєстрації скорочується за термінами. Крім того, така угода не є угодою купівлі-продажу, тому вам не доведеться отримувати на неї згоду подружжя учасників ТОВ.
  2. Щоб ввести до складу засновників товариства нового члена, який побажав внести свою частку в статутний капітал, йому необхідно написати заяву з проханням прийняти його до складу засновників. У заяві обов’язково повинна бути зазначена величина вноситься частки. У тому випадку, коли це грошовий внесок, повинен бути вказаний термін його погашення. Коли проводиться майновий внесок, оціночна вартість якого складає більше 20 000 рублів, що вноситься до статутного капіталу майно має бути попередньо оцінений незалежним експертом.
  3. Зберіть загальні збори засновників. Усі прийняті на ньому рішення фіксуйте в протоколі. У ньому мають бути відображені результати голосування з питання про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи. Сума оцінки, дана внесеного майна, повинна бути одноголосно затверджена на зборах усіма засновниками. Після того як рішення про це і про збільшення статутного капіталу прийнято, перерозподіліть частки всіх засновників у ньому.
  4. Необхідно зареєструвати всі зміни в складі засновників та статутних документах. Для цього зверніться у податкову інспекцію за місцем реєстрації ТОВ. Заповніть заяви за уніфікованими формами 13001 і 14001, прикладіть до них протоколи загальних зборів засновників, новий Статут або зміни до нього, оформлені окремим документом. У пакет документів обов’язково прикладіть підтвердження того, що новий учасник сплатив вноситься до статутного капіталу частку в повному обсязі. Протягом 5 робочих днів вам повинні видати довідку про те, що всі зміни зареєстровані і внесені до Державного реєстру.