Як взяти академічну довідку


 

Академічна довідка — документ про незакінчену вищу або середню професійну освіту. Видається вона студентам, які надходять на додаткову освіту в інший навчальний заклад або тим, хто не закінчив освіти до покладеного терміну. ​​


Вам знадобиться

Заява про видачу академічної довідки.

Інструкція

  1. Академічна довідка видається у двох випадках — за бажанням самого студента або за рішенням керівництва про відрахування учня. Останнє має місце, коли студент порушує дисципліну навчального закладу, затримує оплату або погано встигає з досліджуваних предметів. У цій ситуації довідка видається обов’язково, за винятком випадків, коли учень відраховується до закінчення першого семестру, і він не пройшов проміжну атестацію в першому півріччі.
  2. В академічній довідці зазвичай міститься інформація про документ, наданому для вступу до навчального закладу, рік вступу та закінчення навчання, форма навчання. А також спеціальність студента, його спеціалізація і перелік зданих курсових робіт. Обов’язковими даними є список вивчених дисциплін, кількість годин в рамках кожної з них та оцінки за даними предметів. У довідці можуть бути відображені також підсумки вступних іспитів або співбесіди.
  3. Щоб отримати такий документ за власним бажанням, напишіть заяву на ім’я ректора університету з проханням видати академічну довідку. Потім віднесіть заяву в деканат. А після встановленого терміну, прийдіть і заберіть довідку. Вона повинна бути підписана ректором або главою навчального закладу та завірена печатками. Обов’язково перевірте в ній свої особисті дані та оцінки за вивчені дисципліни.
  4. На підставі академічної довідки ви можете перевестися на інше відділення або в новий навчальний заклад, вступити на другу паралельну освіту в інший вуз або продовжити навчання через деякий час. Згідно з довідкою в новому вузі роблять звірку різниці годин і перезарахування предметів, якщо кількість прослуханих учням годин збігається з їх кількістю в новому навчальному закладі.