Як взяти кредит для підприємств

Як взяти кредит для підприємств

Взяти кредит підприємству не складніше і не простіше, ніж фізичній особі. Тут процедура кредитування дещо інша, а значить і інший пакет документів, і забезпечення, і умови.

Інструкція

  1. В даний час практично всі комерційні банки надають кредити юридичним особам. Видача позик здійснюється на договірній основі, за умови забезпечення принципів цільової спрямованості, терміновості, зворотності і платності. Мета кредитування підприємств можуть бути самими різними: від забезпечення потреби в оборотних коштах (короткострокові кредити) до інвестиційних проектів, включаючи будівництво виробничих та невиробничих будівель і споруд (довгострокові кредити).
  2. В якості забезпечення за кредитом підприємства банк може зажадати заставу майна, що належить організації на праві власності, або інших цінностей потенційного позичальника, поручительство юридичної особи або муніципального освіти, застава третіх осіб.
  3. При первинному зверненні в банк підприємство повинно надати юридичні і фінансові документи, у тому числі заяву на надання кредиту, економічне обгрунтування потреби в кредиті, бізнес-план проекту (при необхідності), бухгалтерську звітність, документи, що характеризують його фінансову дисципліну, і інші документи по запиту кредитного інспектора.
  4. Перед тим як прийняти рішення про видачу кредиту фахівець оцінює фінансовий стан підприємства. Для цього аналізується ряд коефіцієнтів: ліквідності, платоспроможності, оборотності, співвідношення власних і залучених коштів, забезпеченість власними оборотними засобами та ін
  5. Крім фінансового стану оцінюється якість наданого застави або поруки, наявність відносно підприємства будь-якої негативної інформації з боку податкових, правоохоронних органів, інших банків. Після того як всі відомості про потенційного позичальника будуть зібрані, кредитна комісія приймає рішення про видачу кредиту.
  6. У разі прийняття позитивного рішення менеджер складає кредитний договір, в якому зазначаються умови надання кредиту: процентна ставка, термін кредитування, періодичність сплати основного боргу та відсотків, цільове призначення тощо