Як взяти на баланс майно

Як взяти на баланс майно

Основний засіб — це майно організації, що слугує засобом для отримання прибутку, а також має термін корисного використання більше року. Ці активи організація може набувати різними способами: за договором купівлі-продажу, безоплатно, у вигляді внеску в статутний капітал, а також за договором міни. Бухгалтер повинен щомісяця нараховувати податок на майно, а також щоквартально здавати звіти в ФНС, але для цього необхідно прийняти основні засоби на баланс.

Інструкція

 1. Перш за все, визначте до якої групи основних засобів відноситься надійшло майно. Виділяють кілька основних категорій: будівлі, споруди, машини, обладнання, транспорт, інструмент та інші. Залежно від обраної вами категорії, до рахунку 01 відкриваються субрахунки.
 2. Після цього оприбутковують надходження основних засобів. Залежно від способу надходження складаються кореспонденції рахунків, але, так чи інакше, спочатку майно оприбутковується на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», до якого відкривається потрібний субрахунок, наприклад, якщо це надходження, то виберіть субрахунок «Придбання об’єктів основних засобів».
 3. Щоб визначити кредитовий рахунок, визначте джерело надходження. Якщо майно надійшло допомогою внеску в статутний капітал, зробіть запис:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К75 «Розрахунки з засновниками» субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу».
 4. У тому випадку, якщо основні кошти надійшли за договором міни, відобразіть це таким чином:

  Д62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К91 «Інші доходи і витрати» — отримано майно за договором міни;

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — оприбутковано надходження майна за договором міни.
 5. У тому випадку, коли майно надійшло безоплатно, зробіть запис:

  Д01 «Основні засоби» К91 «Інші доходи і витрати» або 98 «Доходи майбутніх періодів» — прийнято до обліку майно.
 6. Коли основний засіб надійшло від постачальника, необхідно відобразити це таким чином:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — нарахована вартість майна постачальнику;

  Д01 «Основний засіб» К08 «« Вкладення у необоротні активи »- введено в експлуатацію основний засіб.
 7. Після цього введіть майно в експлуатацію. Для цього видайте наказ і акт прийому-передачі об’єкта основних засобів (форма № ОС-1). Також надайте об’єкту інвентарний номер. Але врахуйте, що якщо основний засіб складається з декількох деталей, які в той же час мають різний строк корисного використання, то й номери будуть різними. Порядок визначення даного номера обов’язково пропишіть в обліковій політиці. Код служить для механізації обліку об’єктів основних засобів.

Корисні поради

Не забудьте щомісячно нараховувати амортизацію основних засобів і відображати суму зносу на рахунку 02.