Як взяти справи у директора

Як взяти справи у директора

Директор — перша особа компанії. Під його відповідальністю знаходиться вся фірма. Керівник уповноважений діяти без довіреності від імені юридичної особи. При його зміні необхідно не тільки правильно оформити звільнення колишнього директора та прийом на його місце нового, а й передати справи у відповідності з трудовим кодексом.

Вам знадобиться

- Бланки відповідних документів;
- Матеріальні цінності;
- Документи нового і колишнього директорів;
- Ручка;
- Печатка організації.

Інструкція

  1. Звільнити цього директора і прийняти на його посаду іншої має право установчі збори. Рада засновників компанії приймає рішення і складає протокол, який підписує голова засновників і завіряє печаткою організації. Зміст протоколу говорить про звільнення чинного директора і прийомі на роботу нового фізичної особи, який буде керівником фірми.
  2. З колишнім директором розривається трудовий договір, а з новим — полягає. У ньому прописуються права та обов’язки сторін, право підпису має призначений на посаду керівник з тієї та іншої сторони, тобто як роботодавець і прийнятий співробітник.
  3. Після процедури звільнення директора, прийняття на посаду нового та внесення в їх трудові книжки відповідних записів керівники складають акт прийому-передачі матеріальних цінностей і документів організації в довільній формі.
  4. Підставою складання акта є: рішення ради засновників про звільнення колишнього директора і протокол установчих зборів про призначення нового директора. У ньому прописуються номери і дати протоколів, прізвища, імена, по батькові нового і колишнього директорів.
  5. У змісті акта складається таблиця, в якій зазначено перелік документів, переданих на відповідальне зберігання новоприйнятого керівника підприємства. До даних матеріальним цінностям ставляться установчі документи фірми, друк і т.д. У даному документі необхідно прописати наявність або відсутність прийнятих справ, кількість аркушів, оригіналів, копій, зафіксувати результати інвентаризації за ним, виявити помилки, якщо такі є.
  6. Акт прийому-передачі підписують новий і старий директора із зазначенням своїх прізвищ та ініціалів, запевняють печаткою організації. Йому присвоюється номер і дата складання.