Як взяти відпустку за свій рахунок

Як взяти відпустку за свій рахунок

За письмовою заявою працівника у зв’язку із сімейними обставинами або з інших поважних причин, роботодавець може надати працівникові відпустку за свій рахунок, тобто без збереження заробітної плати. Тривалість відпустки визначається за згодою між працівником і роботодавцем.

Інструкція

 1. Трудовим кодексом Російської Федерації встановлено категорії працівників, яким роботодавець зобов’язаний надати відпустку без збереження заробітної плати з вказівкою на кількість днів. До них відносяться:

  Учасники Великої Вітчизняної війни — до 35 календарних днів на рік.
 2. Працюючі пенсіонери по старості (за віком) — до 14 календарних днів на рік.
 3. Батьки та дружини військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків несення військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби — до 14 календарних днів на рік.
 4. Працюючі інваліди — до 60 календарних днів на рік.
 5. Працівники — у випадках народження дитини, реєстрації шлюбу, смерті близьких родичів — до 5 календарних днів.
 6. Працівники, допущені до вступних випробувань в освітні установи вищої професійної освіти — 15 календарних днів.
 7. Працівники, допущені до вступних випробувань в мають державну акредитацію освітні установи середнього професійної освіти — 10 календарних днів.
 8. Слухачі підготовчих відділень освітніх установ вищої професійної освіти для здачі випускних іспитів — 15 календарних днів.
 9. Працівники, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти за очною формою навчання, що поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації — 15 календарних днів у навчальному році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів — чотири місяці, для здачі підсумкових державних іспитів — один місяць.
 10. Працівники, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах середньої професійної освіти за очною формою навчання, що поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації — 10 календарних днів у навчальному році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів — два місяці, для здачі підсумкових державних іспитів — один місяць.
 11. Особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, надається відпустка без збереження заробітної плати, тривалість якого визначається необхідністю для проїзду до місця використання щорічної оплачуваної відпустки і назад.
 12. Колективним договором вашої організації можуть бути передбачені додатково випадки і категорії осіб, коли надається відпустка без збереження заробітної плати.
 13. Крім цього, іншими федеральними законами встановлено обов’язок роботодавця надати працівникові відпустку за свій рахунок. До таких нормативних актів належать: Федеральний закон «Про ветеранів» від 21.01.1995г. № 5-ФЗ, федеральний закон «Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слава» від 15.01.1993г. № 4301-1, федеральний закон «Про надання соціальних гарантій Героям Соціалістичної Праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави» від 09.01.1997г. № 5 — ФЗ, федеральний закон «Про статус військовослужбовця» від 27.05.1998г. № 76-ФЗ, федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» від 27.07.2004. № 79-ФЗ, федеральний закон «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 08.01.1998г. № 8-ФЗ.
 14. В інших випадках надання відпустки за свій рахунок, як і встановлення терміну цієї відпустки — це не обов’язок, а право працедавця.