Як з числа відняти дріб


 

Число, записане у форматі звичайного дробу, містить інформацію про те, на скільки частин слід розділити ціле (знаменник) і скільки таких частин (чисельник) становить репрезентована дробом значення. Ціле число теж можна трансформувати в дробовий формат, щоб спростити математичні операції за участю цілих і дробових величин, наприклад операцію віднімання.


Інструкція

  1. Переведіть ціле число — «зменшуване» — в формат неправильної дробу. Для цього в чисельник поставте саме число, а в якості знаменника використовуйте одиницю. Потім приведіть отримане співвідношення до того ж знаменника, який використовується в іншій дроби — в «вичитати». Зробіть це множенням на знаменник від’ємника величин по обидві сторони від дробової риси зменшуваного. Наприклад, якщо з 15 потрібно відняти 4/5, то 15 треба перетворити так: 15 = 15/1 = (15 * 5) / (1 * 5) = 75/5.
  2. Відніміть від чисельника отриманої в результаті першого кроку неправильної звичайного дробу чисельник віднімається дробу. Отримане значення буде стояти над дробової рисою результуючого співвідношення, а під риску помістіть знаменник віднімається дробу. Наприклад, для зразка, наведеного в попередньому кроці, всю операцію можна записати так: 15 — 4/5 = 75/5 — 4/5 = (75-4) / 5 = 71/5.
  3. Якщо чисельник вирахуваного значення більше знаменника (неправильна дріб), краще уявити її у вигляді змішаної дробу. Для цього розділіть більше число на менше — отримана величина без залишку і буде цілою частиною. У чисельник дробової частини поставте залишок від ділення, а знаменник залиште без змін. Після такого перетворення результат описаного вище прикладу повинен прийняти такий вигляд: 15 — 4/5 = 71/5 = 14 1/5.
  4. Наведений вище алгоритм призводить до результату в форматі звичайного дробу, але часто буває необхідно отримати в результаті десяткову дріб. Можна зробити описані в перших двох кроках операції, а потім розділити чисельник отриманої дроби на її знаменник — отримане значення і буде десятковим дробом. Наприклад: 15 — 4/5 = 71/5 = 14,2.
  5. Альтернативний спосіб — першим же кроком перевести віднімаємо дріб в десятковий формат, тобто розділити її чисельник на знаменник. Після цього залишиться відняти від’ємник від зменшуваного будь-яким зручним способом (у стовпчик, на калькуляторі, в умі). Тоді описаний вище приклад можна записати так: 15 — 4/5 = 15 — 0,8 = 14,2.