Як захистити кандидатську дисертацію

Як захистити кандидатську дисертацію

Плануючи пов’язати свій життєвий шлях з науковою роботою, необхідно заздалегідь продумати тему дисертації ще до написання свого диплому. Завдяки чому буде зекономлена маса часу і сил, а дисертаційне дослідження буде продовженням дипломної роботи.

Інструкція

  1. Після закінчення самої дисертаційної роботи чекає важка пора з підготовки до її захисту. Насамперед організація, де і виконувалася дисертація, повинна провести попередню експертизу і дати висновок наукової праці. Такий висновок видається протягом двох місяців з того дня, коли робота була представлена ​​для експертизи. Далі претендент повинен здати всі необхідні документи в дисертаційний рада, яка прийме рішення і призначить дату захисту роботи.
  2. З дозволу ради дисертант може надрукувати автореферат дисертації на правах рукопису. Автореферат повинен бути надрукований в тій кількості, яке вкаже дисертаційна рада і розісланий його членам, а також зацікавленим організаціям.
  3. У процедурі публічного захисту дисертаційної роботи передбачено наявність опонентів, завдання яких полягає у критичній оцінці праці та оприлюдненню будь-яких зауважень або побажань. Процедура публічного захисту носить характер наукових дискусій і проходить в обстановці високої принциповості, вимогливості і дотримання наукової етики. Грунтовному аналізу повинні бути піддані достовірність, обгрунтованість висновків, рекомендації практичного та наукового характерів. Нові рішення, запропоновані автором, повинні бути критично оцінені в порівнянні з іншими варіантами рішень і строго аргументовані. У дисертації з прикладним значенням мають бути наведені відомості про практичне використання наукових результатів автора. У дисертації з теоретичним значенням повинні бути рекомендації щодо використання наукових висновків.
  4. Після закінчення захисту дисертації, дисертаційним радою проводиться таємне голосування, в результаті якого і буде присуджено вчений ступінь. Рішення про присудження вченого звання набуває чинності з дати, коли президія ВАКу дасть дозвіл на видачу диплома кандидата наук.

Зверніть увагу

Варто зауважити, що всі рішення про видачу, відмову видачі диплома, присудження, позбавлення, відновлення наукових ступенів або непрофесійному підході членів ради до захисту можна оскаржити в судовому порядку.