Як закрити підзвіт


 

Будь-яке підприємство час від часу оформляє грошові кошти в підзвіт. Це необхідно для вирішення господарсько-виробничих і адміністративних питань, на оплату службових відряджень або купівлю матеріальних цінностей. Закриття підзвіту є досить копіткою процесом, тому що вимагає уважності і проходження встановленим правилам, щоб не втратити певні суми в бухгалтерському обліку.


Вам знадобиться

— авансовий звіт;
- Витратний і прибутковий касовий ордер.

Інструкція

  1. Видайте наказ по підприємству про видачу підзвітних коштів та оформіть видатковий касовий ордер на видачу даної суми з зазначенням її призначення. Проведіть дану операцію в бухгалтерському обліку відкриттям кредиту по рахунку 50 «Каса» і дебету за рахунком 71 «Розрахунки з підзвітними особами».
  2. Складіть авансовий звіт, в якому вкажіть витрачену суму підзвіту та інформацію про розтрату. Підтвердіть дані відомості відповідними рахунками, квитанціями, розписками або іншими документами, які за законодавством можуть бути прийняті до обліку в бухгалтерії.
  3. Спишіть підзвітну суму, яка була витрачена, на кредит рахунку 71. У кореспонденції з ним вказується рахунок, який відповідає призначенню витраченого підзвіту. Матеріальні цінності відзначаються на рахунку 10 «Матеріали», продукція інших підприємств — на рахунку 41 «Товар». Якщо витрати відносяться до витрат на відрядження або представницьким витратам, то використовується рахунок 26 «Загальногосподарські витрати». В деяких випадку підзвітній особі може бути доручено розплатитися з постачальниками за наданими послугами. Для відображення цієї операції використовується рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками».
  4. Закрийте підзвіт внесенням в касу залишку за підзвітними сумами. Для цього оформите прибутковий касовий ордер, після чого сформуйте бухгалтерську запис, в якому дебет рахунку 50 знаходиться в кореспонденції з рахунком 71. Якщо підзвітна особа не справило повернення залишку, то сума списується на дебет рахунку 94 «Нестачі від псування цінностей». Після цього сума переноситься на дебет рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці» в рахунок заробітної плати підзвітної працівника. Якщо неможливо відшкодувати недостачу по підзвіт, то дана сума списується на рахунок 91.2 «Інші витрати».