Як заповнити акт на приховані роботи

Як заповнити акт на приховані роботи

Акт огляду прихованих робіт складається на етапі будівництва (ремонту), коли воно частково вже виконано, і після оцінити їх не представиться можливим. До таких робіт відносяться гідроізоляція, заміна внутрішньої проводки, цементна стяжка, пристрій дренажу. Підписання акта дозволяє проводити подальші роботи.

Інструкція

  1. Дайте акту номер, вкажіть при будівництві або ремонті в якого саме об’єкту роботи були проведені. Пропишіть точну адресу і найменування. Поставте дату написання документа.
  2. Перерахуйте всіх осіб, що беруть участь в огляді вироблених прихованих робіт. Вкажіть їх прізвища, ініціали, назва організації та займану посаду. Після перерахування всіх відповідальних осіб напишіть, що вони справили огляд робіт, виконаних підрядником. Вкажіть найменування підрядника (виконавця).
  3. Перерахуйте роботи, пред’явлені до огляду комісією. Пишіть максимально чітко і детально. Позначте номери креслень і документів, за якими роботи були виконані, дату їх складання або ідентифікаційні параметри. Там же вкажіть назву організації, що займалася проектною документацією.
  4. Вкажіть найменування всіх матеріалів, які були використані при проведенні робіт. Пропишіть марку, точна назва. Також перерахуйте обладнання, застосоване під час проведення будівництва або ремонту.
  5. У разі якщо при проведенні будівельних або ремонтних робіт були допущені відхилення від проектної документації, відобразіть це в акті. Пропишіть, ким саме були узгоджені зміни, пошліться на номери креслень і дату узгодження.
  6. Проставте дати початку і закінчення прихованих робіт на об’єкті будівництва в окремих рядках.
  7. В кінці акта укладіть, що всі роботи були виконані згідно з проектно-кошторисної документації та відповідають вимогам чинних нормативних документів.
  8. Роздрукуйте акт у чотирьох примірниках — для виконавця, для замовника робіт, для проектує і керуючої організацій. Зберіть підписи осіб, що беруть участь в процесі огляду прихованих робіт.