Як заповнити акт звірки розрахунків


 

Акт звірки розрахунків являє собою документ, який відображає стан взаємних розрахунків, що відбуваються між сторонами за якийсь певний проміжок часу.


Інструкція

  1. Поставте дати (початок і кінець розрахункового періоду) під назвою документа «Акт звірки розрахунку». Наприклад: з 30.05.2011 до 01. 03.2012.
  2. Заповніть повністю найменування компанії і відзначте її організаційно-правову форму (ТОВ, ЗАТ, ВАТ чи ІП).
  3. Вкажіть адресу фірми в наступній послідовності: індекс, місто, вулиця і номер будинку. Нижче вкажіть телефон підприємства і його ІПН.
  4. Заповніть відомості про компанії з якою вищевказана фірма виробляла якісь розрахунки, операції. Також спочатку внесіть найменування підприємства, потім вкажіть її місцезнаходження (юридична або фактична адреса), телефон та ІПН.
  5. Позначте суму заборгованості або вкажіть, що вона відсутня на поточну дату.
  6. Заповніть першу таблицю. Вкажіть в ній дату, коли була зроблена операція, потім повністю пропишіть, яка операція була проведена. Наприклад: «Реалізація випущеної продукції від 23.06.2011″. Далі, якщо було вироблено кілька таких операцій, впишіть їх нижче в цій же колонці. У наступній колонці цієї таблиці внесіть суми, необхідні для оплати за кожну маніпуляцію. Потім розрахуйте підсумкове значення операцій. У тому випадку, якщо вона була одна, тоді просто перепишіть її суму.
  7. Виведіть кінцеве сальдо відповідно до кількості здійснених операцій.
  8. Заповніть дані другої таблиці. В ній необхідно зазначити, коли фірма сплатила товар. Тобто також пишіть спочатку дату, коли була проведена оплата, а потім вкажіть за що вона була внесена. Наприклад: «Оплата від покупця 23.06.2011″. Далі напишіть, яка сума була оплачена.
  9. Поставте внизу таблиць всі необхідні підписи і їх розшифровки керівників і головних бухгалтерів з обох компаній. При необхідності можна проставити і друку цих двох фірм-учасників.