Як заповнити баланс по ЕНВД

Як заповнити баланс по ЕНВД

Норми чинного законодавства встановлюють для комерційних організацій і індивідуальних підприємців, що працюють за єдиним податком на поставлений дохід, визначений порядок заповнення і здачі податкового балансу. Для подачі даної звітності використовується декларація по ЕНВД, форма якої затверджена наказом Мінфіну РФ № 137н від 8 грудня 2009 року.

Інструкція

  1. Надавайте до податкового органу баланс по ЕНВД за місцем обліку платника податків у вигляді паперового носія або в електронному вигляді. Прикладайте до декларації пакет документів, встановлений Податковим Кодексом РФ. Баланс вважається заповненим і зарахованим до податкового органу в день подачі його податковому інспектору, в день відправки поштою з описом вкладення або в день відправки балансу за відповідними телекомунікаційними каналами.
  2. Не допускайте виправлення помилок за допомогою коригувальних засобів. Скріплення листів не повинно призводити до псування паперового носія. Вказуйте в кожному полі декларації тільки одне значення. Нумерація сторінок відбувається наскрізним способом. При ручному заповненні балансу використовуйте чорнило синього, чорного або фіолетового кольору. Заповнюйте текст заголовними друкованими літерами. При відсутності даних для заповнення в певне поле ставте прочерк. При використанні друкованої або електронної форми заповнюйте баланс шрифтом Courier New з 16 — 18 кеглем.
  3. Заповніть титульний лист балансу. Вкажіть повне найменування організації, код ІНН і КПП, відповідні установчих документів і свідоцтва про реєстрацію. Проставте номер коригування, код податкового періоду, звітний рік, код податкового органу, код виду місця подання балансу по ЕНВД, код виду економічної діяльності. Вкажіть контактний номер телефону платника податків. Позначте загальна кількість сторінок декларації та число підтвердних документів, що прикладаються до балансу.
  4. Вкажіть у рядку 010 першого розділу балансу код бюджетної класифікації РФ, а в рядку 020 — код адміністративно-територіального утворення. У рядку 030 проставляється сума єдиного податку на поставлений дохід, що підлягає зарахуванню до бюджету.
  5. Відзначайте дані в другому розділі балансу окремо за всіма видами діяльності, що здійснюється підприємством або індивідуальним підприємцем. У рядку 010 зазначається код виду діяльності, у рядку 020 заповнюється повну адресу, за яким здійснюється дана діяльність, а в рядку 030 — код адміністративно-територіального утворення.
  6. Далі, у відповідних рядках, заповнюйте базову прибутковість, величину фізичного показника, значення коефіцієнта дефлятора, що коректують коефіцієнт, величину поставлений дохід. У рядку 110 підводиться сума єдиного податку на поставлений дохід, що підлягає вирахуванню в даному податковому періоді.
  7. Уявіть в третьому розділі порядок розрахунку суми ЕНВД. Завірте достовірність внесених даних кожного розділу підписом керівника підприємства і головного бухгалтера, поставте печатку організації.