Як заповнити баланс

Як заповнити баланс

Щоб правильно заповнити баланс, потрібно визначити його структуру і порядок заповнення розділів. У бухгалтерському балансі існує дві статті — це актив і пасив балансу. Послідовність заповнення починається з активу балансу. Так як бухгалтерський облік заснований на принципі подвійного запису господарських операцій, то для перевірки балансу потрібно порівняти актив і пасив, у підсумку вийде рівність.

Інструкція

Перший розділ — це необоротні активи. У нього входять: графа110, графа120, графа130, графа140, графа145 і графа 150. «Разом» за розділом виводиться шляхом підсумовування вищеперелічених рядків у графу190. Тут відображається підсумкова сума всіх необоротних активів організації.

Другий розділ — це «Оборотні активи». У нього входять рядки балансу: графа 210, графа 220, графа 230, графа 240, графа 250, графа 260 і графа 270. «Разом» по розділу виводитися шляхом підсумовування вищеперелічених граф і записується в графу290.

Далі визначається підсумкова сума активів балансу шляхом підсумовування графи190 і графи 290, а підсумок записується в графу300.

Третій розділ — це «Капітал і резерви». У нього входять: графа 410, графа 420, графа 430 і графа 470. «Разом» по розділу відображається підсумовуванням вищеперелічених рядків і записується в графу 490. Це підсумкова сума всіх власних коштів.

Четвертий розділ — це «Довгострокові зобов’язання». У нього входять: графа 510, графа 515 і графа 520. «Разом» по розділу відображається підсумовуванням вищеперелічених рядків і записується в графу 590. Це підсумкова сума кредиторської заборгованості.

П’ятий розділ — це «Короткострокові зобов’язання». У нього входять: графа 610, графа 620, графа 630, графа 640, графа 650 і графа 660. «Разом» по розділу відображається підсумовуванням вищеперелічених рядків і записується в графу 690. Це підсумкова сума всіх короткострокових кредиторських зобов’язань.

Підсумкова сума всього пасиву виводиться шляхом підсумовування: графи 490, графи 590 і графи 690, а результат виводитися в графу 700.

Не забуваймо, що графа 300 повинні дорівнювати графі 700.

У балансі передбачений розділ для ТМЦ, облік яких ведеться на позабалансових рахунках: ст.910, ст.920, ст.930, ст.940, ст.950, ст.960, ст.970, ст.980 та ст.990.

Автор: Андрій Балякіна