Як заповнити бланк по УСН


 

Підприємства, які використовують спрощену систему оподаткування, зобов’язані в кінці звітного періоду подати до податкового органу декларацію за встановленою формою. Бланк по УСН можна отримати у відділенні податкової інспекції або скачати в інтернеті. При його заповненні необхідно бути вкрай уважним, тому що найменша помилка може спричинити за собою неприємні наслідки, аж до штрафних санкцій та виїзних перевірок.Вам знадобиться

— бланк декларації з ССО.

Інструкція

  1. Почніть заповнювати бланк по УСН з титульного листа. У самому верху сторінки необхідно вказати код ІПН та КПП підприємства згідно зі свідоцтвом про постановку на облік. Після цього відзначається номер коригування; якщо декларація подається в перший раз, то ставиться «1». Далі вказується код податкового періоду, звітний рік, код обліку за місцем знаходження та код податкового органу, до якого подається звітність. Позначте повне найменування платника податків, код КВЕД та контактний номер телефону.
  2. Заповніть розділ 2 бланка декларації з ССО. У ньому наводитися розрахунок податку, який сплачується до бюджету за спрощеною системою оподаткування. Позначте ставку податку в рядку 201. Отримані доходи вказуються в рядку 210, а витрати — у рядку 220. Якщо є збиток минулих років, то він відзначається в рядку 230. Розрахуйте податкову базу і внесіть вийшла величину в рядок 240. Якщо отриманий збиток, то він вказується в рядку 250. Визначте суму податку та позначте його в рядку 260.
  3. Розрахуйте суму мінімального податку за ставкою 1% і вкажіть вийшло значення в рядку 270. Визначте суму страхових внесків, які були сплачені протягом звітного періоду і можуть бути прийняті для зменшення суми розрахованого податку за ССО. Вийшло значення вкажіть у рядку 280.
  4. Перейдіть до заповнення розділу 1 бланка декларації з ССО, дані якого вказуються на підставі розрахунку в розділі 2. У рядку 001 необхідно відзначити прийнятий об’єкт оподаткування, у рядку 010 — код по Окатий, а в рядку 020 — код бюджетної класифікації. Якщо протягом звітного періоду були сплачені авансові платежі з податку, то їх суми вносяться в рядки 030, 040 і 050. Якщо в результаті розрахунків підприємство сплачує мінімальний податок, то дана величина вказується в рядку 090. В іншому випадку заповнюється рядок 060 або 070, якщо є суми до його зменшення.