Як заповнити будівельний журнал


 

Будівельний журнал — це документ, в якому ведеться облік усіх виконаних робіт по будівництву. Також тут відображається інформація про контроль за проведенням робіт і будівельному нагляд.Вам знадобиться

Будівельний журнал, список осіб уповноважених на ведення журналу.

Інструкція

 1. На титульному аркуші будівельного журналу вкажіть список уповноважених на його ведення осіб.
 2. Записи в журнал вносите з дати початку виконання будівельних робіт до дати їх фактичного закінчення.
 3. В розділ 1 «Список інженерно-технічного персоналу, який бере участь в будівництві» представник будівельної компанії повинен внести дані всього персоналу, який бере участь в будівництві.
 4. Розділ 2 «Перелік спеціальних журналів, в яких ведеться облік виконання робіт, а також журналів авторського нагляду особи, яка здійснює підготовку проектної документації» заповнює представник забудовника або представник компанії, що займається підготовкою проектної документації.
 5. В розділ 3 «Відомості про виконання робіт в процесі будівництва» представник будівельної компанії вносить дані про всіх виконаних будівельних роботах. Тут повинні бути вказані терміни початку та закінчення виконання робіт та інформація про процес їх виконання. У цьому розділі необхідно описати методи виконання будівельних робіт, використані будівельні матеріали.
      
 6. В розділ 4 «Відомості про будівельний контроль забудовника або замовника в процесі будівництва» представник забудовника повинен внести інформацію про виявлені недоліки при виконанні будівельних робіт.
 7. В розділ 5 «Відомості про будівельний контроль особи, яка здійснює будівництво» представник будівельної компанії повинен внести інформацію про виявлені недоліки при виконанні будівельних робіт та дані про механізми контролю якості.
 8. В розділ 6 «Перелік виконавчої документації при будівництві» представник будівельної компанії повинен вписати перелік нормативних документів, що регламентують процес проведення робіт, зразків використовуваних будівельних матеріалів, результати проведення експертиз на якість виконаних робіт.
 9. Розділ 7 «Відомості про державний будівельному нагляд при будівництві» заповнюється представником органу державного будівельного нагляду. Тут повинні бути описані результати проведених перевірок на предмет відповідності виконаних робіт вимогам нормативним документам і проектній документації. Також тут повинна містити інформації про видачу або невидачу висновки про відповідність виконаних будівельних робіт необхідним вимогам.