Як заповнити декларацію по авансовим платежах з прибутку

Як заповнити декларацію по авансовим платежах з прибутку

Платники податків сплачують до державного бюджету податок на прибуток, заповнюючи відповідну декларацію. У декларації організації відображають фактично отриманий прибуток за певний податковий період. Залежно від форми сплати підприємства сплачують авансові платежі з податку на прибуток, що закріплено в податковому кодексі РФ.

Вам знадобиться

бланк декларації з податку на прибуток, калькулятор, бухгалтерські дані.

Інструкція

  1. Якщо виручка організації не перевищила в середньому за квартал трьох мільйонів рублів, бухгалтер розраховує авансові платежі за кожен квартал звітного року, причому щомісяця авансові платежі підприємство розраховувати не зобов’язана, так як щомісячний авансовий платіж дорівнює середньому значенню по квартальному платежу. Щомісячний авансовий платіж за перший квартал звітного року дорівнюватиме щомісячного авансового платежу за четвертий квартал попереднього року. За другий квартал розраховується шляхом ділення квартального авансового платежу за перший квартал на три, за третє — як різниця між квартальним платежем за другий і перший квартал, поділена на три, за четвертий — як різниця між квартальним авансовим платежем за третій і другий квартал, поділена на три.
  2. Коли підприємство бажає оплачувати щомісячні авансові платежі за фактично одержаного прибутку, бухгалтер оповіщає податкову інспекцію до початку нового звітного року, тобто до 31 грудня. Авансові платежі розраховуються за кожний місяць наростаючим підсумком до кінця звітного року шляхом множення податкової бази на двадцять відсотків. Оплачуються авансові платежі до 28 числа кожного місяця, наступного за звітним періодом. Щомісячний авансовий платіж, який підлягає сплаті до державного бюджету, становить різницю між звітним і попереднім періодом, відповідно крім першого звітного періоду. Якщо за податковий період організація понесла збитки, то сума авансового платежу складе нуль.
  3. Після проведених розрахунків компанії вписують до бланку декларації з прибутку на шостій сторінці другого листа суми авансових платежів, що підлягають сплаті у федеральний бюджет і бюджет суб’єкта РФ, за звітний податковий період, за кожний місяць, за перший квартал наступного податкового періоду, за наступний після звітного періоду квартал.