Як заповнити декларацію по страхових внесках

Як заповнити декларацію по страхових внесках

Щороку до кінця березня всі підприємства зобов’язані надати декларації по страхових внесках до податкової інспекції, відповідно до вимоги Федерального закону. Заповнення декларації не викликає труднощів, оскільки має схожість з розрахунками за авансовими розрахунками за страховими внесками. Декларація надається навіть в тому випадку, якщо після укладення договору з фізичною особою не нараховувалися виплати на його користь.

Інструкція

  1. Складається декларація з 7 листів, перші 4 з яких є титульними. 1 лист повинні заповнювати всі страхувальники, 2 — російські підприємства і 3 — іноземні організації. 4 Ліст зобов’язані заповнювати фізичні особи-підприємці. 5 і 6 листи відводяться для розрахунків страхових внесків, а 7 — для платників єдиного податку. Усі суми заповнюються в рублях і копійках через кому, в місці відсутніх даних ставиться прочерк.
  2. Розрахункову частину необхідно заповнювати, починаючи з листів 5 і 6. У стовпцях 3, 7 і 13 слід вказати базу для страхових внесків по кожній віковій категорії фізичних осіб, які отримують доходи. Ця база в основному збігається з базою по соціальному податку, крім тих, хто має пільги, оскільки на страхові внески пільги не поширюються.
  3. Всі ці дані можна взяти з карток обліку нарахованих виплат і інших винагород. У стовпцях 6, 12 і 18 потрібно відобразити чисельність осіб, що потрапляють під відповідну вікову категорію. Звільнені співробітники також повинні бути враховані. Сума за цим стовпцях в рядку 500 відповідає кількості карток, відкритих з початку звітного року.
  4. Стовпці 5, 9, 15, 17 відображають суму нарахованих страхових внесків відповідно до розрізом накопичувальної і страхової пенсії. Після заповнення таблиці дані переносяться на лист 5, в декларацію по страхових внесках за рік. Потім заповнюється таблиця на 6 аркуші, де вказуються суми сплачених внесків з розбивкою на накопичувальну і страхову частини пенсії. Рядок 10 повинна містити суми внесків, сплачених з початку і до кінця року, а рядок 11 — суми за останній квартал. Рядки 12, 13 і 14 містять дані з розбивкою на щомісячні внески з жовтня по грудень.
  5. Лист 7 складається з таблиці, де визначається, чи може страхувальник грунтуватися на регресивних тарифах при розрахунку. Рядок 10 відображає середню чисельність співробітників підприємства, рядок 20 заповнюється виходячи з даних про нараховані виплати по кожній особі. У 30 рядку потрібно врахувати число співробітників, що мають максимальний дохід, в 40 — сума виплат співробітникам з максимальним доходом, 50 рядок дорівнює різниці 20 і 40 рядків. Рядок 60 — підсумок розподілу даних з 50 рядки на різницю між 10 і 30 рядками. 70 рядок містить загальне число місяців з початку року, 80 — дорівнює сумі вирахуваний за допомогою ділення даних з 60 рядка на 70. Незаповнені графи перекреслюються зигзагом.

Зверніть увагу

Декларацію по страхових внесках повинні здавати і ті організації, які в минулому році застосовували просту систему оподаткування або переводилися на єдиний податок.

Корисні поради

Якщо організація має відокремлені підрозділи, то вони зобов’язані самостійно заповнювати декларації за страховими внесками, тому що мають окремий баланс.