Як заповнити декларацію з алкогольної продукції

Як заповнити декларацію з алкогольної продукції

Підприємство отримує право на реалізацію алкогольної продукції в Російській Федерації на підставі документів, які підтверджують її відповідність встановленим правилам і нормативам. Для цього компанія здійснює декларування алкогольної продукції.

Інструкція

  1. Відбивайте показники обсягів алкогольної продукції в декларації в декалітрах з точністю в три знаки після коми. Для заповнення використовується кулькова або пір’яна ручка з чорним або синім чорнилом. Також можна використовувати друковану форму. Вносьте в кожну графу декларації тільки один показник, якщо такий відсутній, то ставте прочерк.
  2. Вкажіть в графі «Найменування декларанта» організаційно-правову форму, скороченої і повне найменування декларанта, яке відповідають установчим документам. Відзначте у відповідних графах коди ІПН та КПП, юридична та фактична адреса підприємства. Вкажіть серію, реєстраційний номер, а також терміни дії ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольної продукції, видану декларанту.
  3. Заповніть дані про код виду та найменування алкогольної продукції. Вкажіть ємність споживчої тари в літрах, куди розливалася алкогольна продукція. Повідомте дані про кількість алкоголю в декалітрах, який залишився на початок звітного періоду і підлягає декларуванню. Позначте об’ємний вміст в алкогольній продукції безводного спирту.
  4. Вкажіть дані виробника: найменування та ідентифікаційний номер платника податків. Заповніть дані про постачальника: найменування, код ІНН, номер, серію і термін дії ліцензії, адреса відвантаження. Поставте в графі «Код виду діяльності постачальника» значення «1», якщо алкогольна продукція надійшла від підприємства-виробника, значення «2», якщо надійшла від оптової організації, або значення «3», якщо надходження було від інших структурних підрозділів декларанта.
  5. Позначте дані в декалітрах за звітний період, згідно з якими алкогольна продукція надійшла, була повернута, списана, а також реалізована підприємством. Підрахуйте обсяг продукції, що залишилася на кінець звітного періоду. Підведіть загальні підсумки за всіма видами алкогольної продукції.