Як заповнити декларацію з податку на поставлений дохід

Як заповнити декларацію з податку на поставлений дохід

На підставі діючих норм законодавства комерційні організації та індивідуальні підприємства, які застосовують єдиний податок на поставлений податок, зобов’язані щорічно надавати податкову звітність про свою діяльність. Для цього використовується форма декларації з податку, затверджена Наказом № 137н Мінфіну РФ від 08.12.2008 року.

Вам знадобиться

- Декларація з ЕНВД.

Інструкція

  1. Вкажіть на титульному аркуші коди ІПН та КПП, присвоєні підприємству податковою службою, в яку подається декларація, та зазначені у Свідоцтві про постановку на облік. Позначте номер коригування. При поданні звітність вперше ставитися значення «0″. Якщо декларація подається для уточнення, то ставиться значення, яке відображає номер коригування. Поставте код податкового періоду, податкового органу, виду місця подання декларації.
  2. Вкажіть звітний рік, за який заповнюється звітність. Позначте повне найменування підприємства, відповідно до установчих документів, адреса і контактні номери телефонів. Заповніть розділ з кількістю сторінок, листів та копій підтвердних документів, представлених у декларації. Підтвердіть повноту відомостей і достовірність, заповнених даних, підписом керівника та головного бухгалтера підприємства, завірте печаткою.
  3. Внесіть дані в розділ 2 для визначення суми ЕНВД по окремих видах діяльності. У рядку 010 вказується код виду підприємницької діяльності, яку здійснює платник податку, повну адресу якій зазначається у рядку 020.
  4. Базову прибутковість підприємства відзначте в рядку 040, а в рядках 050 — 070 заповнюються значення фізичного показника, які відповідають здійснюваної діяльності. Коефіцієнт-дефлятор вказується в рядку 080, а коригуючий коефіцієнт — у рядку 090. У рядку 100 підраховується податкова база за поставлений доходу за звітний період. У рядку 110 наводиться значення суми розрахованого ЕНВД, яка розраховується як добуток рядка 100 на ставку 15/100.
  5. Заповніть розділ 3, в якому проводиться розрахунок суми ЕНВД за податковий період. Вкажіть у рядку 010 податкову базу, розраховану за всіма кодами ОКАТО і визначається як сума всіх рядків 100 розділу 2. У рядку 020 наводиться суми всіх рядків 110 розділу 2. Страхові внески та допомоги по вмененной непрацездатності відобразіть у рядку 030 і 040 відповідно, а в рядку 050 підрахуйте їх суму.
  6. Підрахуйте загальну суму ЕНВД для окремих видів діяльності, що підлягає сплаті до бюджету. Результати розрахунку відобразіть в розділі 1 декларації. У рядку 010 відзначте код бюджетної класифікації РФ, а в рядку 020 — код адміністративно-територіального утворення. Для розрахунку суми ЕНВД розділіть суму рядків 100 всіх розділів 2 на показник коду ОКАТО рядка 010 розділу 3, після чого помножте значення на показник рядок 060 розділу 3. Результат запишіть у рядку 030 розділу 1.