Як заповнити декларацію при УСН


 

Згідно ст.346.23 Податкового кодексу РФ, платники податків, які працюють за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані після закінчення податкового періоду подати декларацію до податкової інспекції. Заповнювати цю звітність необхідно по встановленим правилам, в іншому випадку підприємству не уникнути штрафних санкцій або виїзних перевірок.Інструкція

  1. Вносьте всі відомості в податкову декларацію при УСН пір’яний або кульковою ручкою чорного або синього кольору. Також можна роздруковувати електронний варіант звітності. В кожному рядку повинно бути вказано тільки одне значення. Якщо показник відсутній, то в комірці ставити прочерк. Якщо була допущена помилка, то невірна запис закреслюється однією лінією, над нею пишеться правильна і завіряється підписом керівника чи головного бухгалтера підприємства. Усі вартісні значення вказуються в повних рублях.
  2. Заповніть титульний лист декларації з ССО, в якому вказуються основні дані платника податків. Необхідно зазначити код ІНН, КПП і огрін. Поставте номер коригування. Позначте податковий період, за який подається декларація. Вкажіть повне найменування податкового органу та його код. Далі заповніть повне найменування підприємства, об’єкт оподаткування УСН, адреса та контактний телефон.
  3. Почніть розрахунок податку по УСН із заповнення розділу 2 декларації. У рядку 010 необхідно зазначити суму отриманих доходів, які відповідають вимогам ст. 249 і ст.250 Податкового кодексу РФ. Витрати за звітний період відзначаються в рядку 020 і визначаються відповідно до ст.346.16 НК РФ.
  4. У рядку 040 вкажіть різницю між доходами і витратами. Якщо в попередньому звітному періоді було отримано збиток, то його сума зазначається в рядку 050. Розрахуйте податкову базу і внесіть значення в рядок 060. Суму розрахованого податку відобразіть у рядку 130. Якщо підприємство отримало право на сплату мінімального податку, то дана величина зазначається в рядку 150.
  5. Вкажіть в розділі 1 декларації з ССО суму податку, що сплачується платником податків. У рядках 010 і 040 проставляється код бюджетної класифікації, а в рядках 020 і 050 — код адміністративно-територіального поділу.
  6. Суму податку, що вказується в рядку 030, необхідно взяти з рядка 130 розділу 2 декларації. Якщо підприємство сплачує мінімальний податок, то в цьому рядку зазначається значення рядка 150 розділу 2. Позначте суму податку до зменшення в рядку 060, що дорівнює показнику рядка 140 розділу 2.