Як заповнити декларацію про продаж акцій


 

Податкова декларація обов’язкова для заповнення всіма громадянами РФ, які отримали протягом звітного періоду прибуток, оподатковуваний податком на доходи фізичних осіб, в тому числі і від продажу акцій або інших цінних паперів. Звітність має уніфіковану форму 3-ПДФО, бланк якої можна отримати в податковій інспекції або скачати з інтернету.


Інструкція

  1. Ознайомтеся зі змістом бланка податкової декларації. Звітність складається з титульного листа, 8 листів і 18 додатків. У разі отримання доходу від продажу акцій обов’язковими для заповнення є лист 6 та додаток З. У першому визначається сума ПДФО, яка підлягає сплаті до бюджету, а в другому наводиться розрахунок податкової бази за операціями з акціями та іншими цінними паперами.
  2. Заповніть додаток З податкової декларації за формою 3-НДФЛ. У рядку 001 необхідно поставити цифру 1, якщо дохід від продажу акцій отримано від джерел у Російської Федерації, в іншому випадку ставиться цифра 2. У рядку 010 необхідно відзначити ознака здійснених операцій. Якщо акції зверталися на організованому ринку цінних паперів, то ставити цифра 1, якщо не зверталися, то цифра 3, а якщо не зверталися, але відповідали відповідним вимогам, то цифра 2.
  3. Позначте в полях 020, 030 і 040 додатка З декларації дані про джерело виплати доходу з продажу акцій: код ІНН, КПП, найменування та інше. Суму отриманого прибутку відзначте в рядку 050. Визначте суму витрат, які пов’язані з продажем акцій. Якщо дана величина більше значення рядка 050, то різниця вказується в полі 060, якщо менше, то в поле 070. У першому випадку показується збиток від операції, а в другому — оподатковуваний дохід.
  4. Проведіть розрахунок податкової бази та суми ПДФО. Оскільки прибуток від продажу акцій оподатковується за ставкою 13%, то заповнюється лист 1 декларації. Вкажіть загальну суму оподатковуваного доходу і податкових відрахувань. Розрахуйте податкову базу, яка вказується в рядку 050. Помножте це значення на 0,13 і відобразіть суму податку в рядку 060. Після цього вийшла суму відобразіть у рядку 040 листа 6 декларації 3-ПДФО.
  5. Оформіть титульний лист декларації. Вкажіть дані про платника податків: ПІБ, код ІНН, паспортні дані, контактну адресу і телефон. Позначте номер коригування звітності та категорію платника податків.