Як заповнити декларацію з ПДВ 7 розділ


 

Якщо платник податків здійснив реалізацію товарів, послуг чи робіт, які оподатковуються за ставкою 0%, то він зобов’язаний у встановлені терміни зібрати пакет документів, які підтверджують право застосування даної податкової ставки. В іншому випадку в податкову декларацію включається розділ 7, де і вказуються непідтверджені суми доходу.Інструкція

  1. Керуйтеся Додатком № 1 до Порядку заповнення декларації з ПДВ для внесення відомостей до розділу 7 звітності. При цьому даний розділ заповнюється усіма платниками податків, які не зібрали у встановлені терміни пакет документів, який підтверджує право на застосування податкової ставки 0%. При цьому підприємство зобов’язане зібрати документальне підтвердження протягом 90 (або 180) днів і подати уточнену декларацію. За кожний календарний день прострочення обов’язків по сплаті податку нараховується пеня.
  2. Внесіть дані у рядок 010 розділу 7 декларації з ПДВ. У графі 1 зазначається код операції, по якій отримано дохід за ставкою 0%. У графі 2 вкажіть податкову базу, обчислену для даної прибутку. У графі 3 і 4 зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за вказаною податковій ставці.
  3. За кожним кодом операції в графі 5 зазначається сума податку, пред’явлена ​​платникові податків по роботах, послугах і товарах, які використовувалися для здійснення оподатковуваної операції. Також у графі 5 вказується податок, який був сплачений в якості податкового агента, при ввезенні товару на територію РФ, при здійсненні товарообмінних операцій або заліку взаємних вимог.
  4. Заповніть рядок 020 розділу 7 декларації з ПДВ. У графах 2, 3, 4 та 5 необхідно вказати загальну суму відповідних граф рядка 010 для всіх операцій. Якщо суму величин в графах 3 і 4 більше, ніж значення графи 5, то в рядку 030 вказується відповідна різниця.
  5. Підсумкове значення рядка 030 використовується для розрахунку показника рядка 040 розділу 1 декларації з ПДВ. Якщо сума граф 3 і 4 менше значення графи 5, то різниця вказується в рядку 040, яка враховується при розрахунку значення рядка 050 розділу 1 декларації з ПДВ.
  6. Підтвердіть документально обгрунтованість застосування ставки 0% для операцій, зазначених у розділі 7. На підставі цих документів до податкової інспекції у встановлені терміни подається уточнена декларація.