Як заповнити довідку для служби зайнятості

Як заповнити довідку для служби зайнятості

Коли працівник звільнився з роботи і не знайшов підходящої для себе вакансії, йому необхідно стати на облік у центр зайнятості населення за місцем проживання. В даний заклад йому потрібно представить довідку з останнього місця роботи про його заробітну плату за попередні три місяці до реальної дати звільнення.

Вам знадобиться

Документи працівника, бланк довідки для центру зайнятості, документи організації, печатка підприємства, розрахункова відомість по працівнику, ручка, калькулятор, виробничий календар.

Інструкція

  1. Довідка для центру зайнятості населення має уніфіковану форму і видається громадянинові, який бажає стати на облік.
  2. У лівому верхньому кутку впишіть повне найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якщо організаційно-правова форма організації — індивідуальний підприємець. Вкажіть повністю адреса місця знаходження компанії (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, назва вулиці, номер будинку, будівлі, офісу), номер контактного телефону фірми, основний державний номер платника податків, ідентифікаційний номер платника податків, код причини постановки на облік. Якщо у підприємства є свій герб, поставте його.
  3. Впишіть прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідно до документа, який посвідчує особу. Вкажіть період роботи даного громадянина у вашій організації, напишіть дату прийому та дату звільнення відповідно до запису в його трудовій книжці.
  4. Вкажіть кількість календарних тижнів за останні дванадцять місяців, що передують реальну дату звільнення даного співробітника.
  5. Напишіть назви останніх трьох місяців. Відповідно до розрахункової відомістю на цього працівника впишіть суми заробітку за вказані місяці. За кожен місяць вкажіть кількість робочих днів за планом для даного співробітника, а також кількість фактично відпрацьованих днів. Вкажіть кількість днів відсутності працівника по листку непрацездатності, якщо це має місце. Впишіть кількість днів відпустки, якщо за необхідний період громадянин пішов у відпустку. По кожному стовпцю розрахуйте підсумкові суми, склавши цифри за останні три місяці.
  6. Розрахуйте середньоденний заробіток працівника за останні три місяці. Для цього складіть заробітну плату за кожен місяць і розділіть на загальну кількість відпрацьованих днів за попередні три місяці. Впишіть отриманий результат у відповідне поле.
  7. Розрахуйте середньомісячний заробіток, підсумкову суму заробітної плати працівника розділіть на загальну кількість фактично відпрацьованих днів. Отриманий результат помножте на загальну кількість фактично відпрацьованих днів, поділена на три. Впишіть середню заробітну плату за місяць цифрами і прописом.
  8. Якщо заробітна плата не виплачувалася працівнику у вказаний період, вкажіть даний факт, впишіть назву місяця і причину невиплати.
  9. Вкажіть номер розрахункового рахунку або розрахункової відомості, на підставі якої видана дана довідка.
  10. Підписують документ керівник організації та головний бухгалтер із зазначенням своїх прізвищ та ініціалів. Завірте довідку печатку підприємства, вкажіть номер контактного телефону компанії.