Як заповнити довідку-звіт касира-операціоніста


 

Щоденною обов’язком касира-операціоніста є формування звіту за формою КМ-6, в якому зазначаються показання лічильників касового апарату та сума виручки, отриманої за робочий день. Склавши і підписавши звіт, касир здає його разом з виручкою головному касирові або безпосередньо керівнику організації.


Інструкція

  1. Заповніть реквізити організації: назва, ІНН, найменування та адресу структурного підрозділу (торгової точки). Вкажіть модель касового апарату, його заводський і реєстраційний номер, присвоєний податковою інспекцією. Якщо касовий апарат працює в складі з комп’ютером, відобразіть у відповідному рядку назву прикладної програми. Порядковий номер довідки повинен збігатися з номером Z-звіту. Дата складання документа і час роботи також повинні збігатися з даними, зазначеними в Z-звіті.
  2. Вкажіть в графі 1 номер Z-звіту на кінець робочого дня. Робіть записи по порядку в тому випадку, якщо з касового апарату знімається більше одного Z-звіту. У графі 2 проставте номер відділу, а в наступній графі — номер секції. Графу 4 залиште порожній. У п’ятій графі відобразіть свідчення підсумовує грошового лічильника, отримані на початок робочого дня (зміни), а в шостій — свідчення на кінець робочого дня.
  3. Відобразіть в 7 графі отриману за день суму виручки в рублях і копійках згідно з даними лічильника. Цей показник буде представляти собою різницю між сумами, зазначеними в 6 і 5 графах звіту. У нього включені повернення по помилковим касовими чеками, зазначені окремо у графі 8. Якщо повернень не було, поставте в графі прочерк. В дев’ятою і десятою графах проставте П.І.Б. завідувача відділом і його підпис. Якщо касир в штаті організації відсутня, свій підпис ставить продавець, який здає виручку.
  4. Продублюйте в графі «Разом» дані, зазначені в 7 і 8 стовпцях. Далі прописом вкажіть фактичну суму виручки, що представляє собою різницю показників 8 і 7 стовпців. Внесіть в довідку номер і дату прибуткового касового ордера, виданого бухгалтерією касиру-операціоністу в день, коли була проведена здача виручки. Вкажіть банківські реквізити організації, що займається касацією виручки, і номер квитанції, виданої банком після прийому готівкових грошей. Довідка, складена за формою КМ-6, повинна бути завірена підписами операціоніста, головного касира і керівника організації.