Як заповнити форму-2

Як заповнити форму-2

Форма № 2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати» являє собою документ, в якому відображаються доходи організації та напрями витрачання коштів. Підсумком даного звіту є визначення розміру прибутку або збитку, що є у підприємства.

Інструкція

  1. Форма № 2 заповнюється наростаючим підсумком з початку року. У першій графі вказується найменування показника, у другій — його код, в третій — показники звітного періоду, в четвертій — попереднього. Якщо дані є непорівнянними, вони коригуються, а в пояснювальній записці до бухгалтерського балансу вказуються причини їх змін. Це може статися через зміну облікової політики підприємства чи законодавчих і нормативних актів у сфері бухгалтерського обліку.
  2. У «Звіті про прибутки і збитки» показники, що мають негативне значення (витрати), показуються в круглих дужках. Доходи і витрати в даній формі відображаються розгорнуто. При цьому прибуток визначається досить просто — шляхом віднімання від суми отриманих доходів суми витрат за відповідний звітний період.
  3. Доходи у формі № 2 поділяються на доходи від звичайних видів діяльності (виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг) та інші доходи (проценти до отримання, доходи від участі в інших організаціях та ін.) Точно так само відбиваються і витрати. До витрат за звичайним видам діяльності включаються витрати на виготовлення, придбання, реалізацію товарів, продукції, робіт, послуг, тобто безпосередньо собівартість, а також комерційні та управлінські витрати.
  4. Валовий прибуток в звіті показується як різниця між виручкою від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг та їх собівартістю. Наступний показник — прибуток від продажів. Це різниця між валовим прибутком і сумою комерційних і управлінських витрат.
  5. Прибуток до оподаткування являє собою показник прибутку від продажів, збільшений на суму інших доходів та зменшений на величину інших витрат.
  6. Чистий прибуток підприємства відображається після вирахування з прибутку до оподаткування суми податку на прибуток. При цьому вона коригується на розмір відкладених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів. Чистий прибуток розраховується в першій таблиці форми № 2. Друга таблиця даної форми містить розшифровку інших доходів і витрат організації.