Як заповнити форму на основний засіб

Як заповнити форму на основний засіб

Основні засоби — це активи організації, які мають строк корисного використання більше одного року; також вони не призначені для перепродажу і містять матеріально-речову форму. Як правило, при прийомі або передачі складається акт (форма № ОС-1), який складається з двох сторінок.

Інструкція

  1. Вкажіть найменування організацій відповідно до установчих документів, їх юридична адреса, банківські реквізити (найменування банку, БИК, ІНН, КПП, розрахунковий рахунок, кореспондентський рахунок), якщо є — найменування структурного підрозділу. Напишіть підстава для складання акту — це може бути наказ, договір купівлі-продажу, розпорядження.
  2. Трохи праворуч від себе ви побачите невелику таблицю, де вам потрібно буде вказати код за ОКУД, ОКПО. Далі вкажіть номер і дату складання документа. Також напишіть інвентарний і заводський номер, дату прийняття та списання з бухгалтерського обліку.
  3. Рядком нижче напишіть найменування об’єкта, причому формулювання повинне звучати так, як зазначено в технічному паспорті, наприклад, «Токарний верстат« Тайга »». Вкажіть та місцезнаходження майна. Напишіть організацію-виробника об’єкта ОЗ.
  4. Далі заповніть таблицю № 1. Вкажіть дату випуску основного засобу (подивіться її в технічному паспорті), дату введення в експлуатацію та дату останнього ремонту (отримати інформацію ви можете з інвентарної картки).
  5. У наступній графі вкажіть строк корисного використання і фактичний термін експлуатації ОС. Далі напишіть суму нарахованої амортизації, для цього сформуйте картка рахунку 02. Залишкову вартість обчисліть за допомогою різниці між первісною вартістю та сумою амортизації, тобто рахунок 01 мінус рахунок 02.
  6. У таблиці № 2 вкажіть вартість, за якою приймається об’єкт, строк корисного використання і спосіб нарахування амортизації.
  7. Внесіть коротку характеристику об’єкта основних засобів. Далі вкажіть, чи вимагає ОС ремонту. Акт підпишіть у всіх членів комісії, які приймають майно, проставте дату, підпис і печатку організацій на першій сторінці документа.