Як заповнити форму Т-1

Як заповнити форму Т-1

Рекомендації та вимоги щодо заповнення уніфікованих форм з обліку та оплати праці містяться в Постанові Держкомстату РФ № 1 від 05.01.2004г. Форма Т-1 — це наказ про прийом на роботу. Проект наказу готує кадрова служба компанії. Для його підготовки необхідно мати підписаний трудовий договір, так як за змістом наказ повинен збігатися з договором. Заповнюються всі поля бланка Т-1. При необхідності, організація може вносити додаткові реквізити, для зручності включати додаткові рядки. Для заповнення форми Т-1:

Інструкція

 1. Вкажіть коди:

  - ОКУД — це код управлінської документації. Код документа визначаємо по ОК 011-93. Загальноросійський класифікатор управлінської документації, затверджений Постановою Держстандарту РФ № 299 від 30.12.1993. Загальний код документації з обліку праці 0301000,

  - ОКПО — код підприємств і організацій, що встановлюється на підставі Загальноросійського класифікатора підприємств і організацій, затверджений Наказом Росстату від 29.07.2008 N 174. При реєстрації юридичної особи орган статистики присвоює коди, про що повідомляє в інформаційному листі. Тому слід керуватися ним, а не вивчати метод присвоєння кодів.

  Найменування організації — роботодавця. Вкажіть організаційно-правову форму та назву підприємства відповідно до установчих документів. Тут необхідне точне відповідність, так як згідно формулювань наказу, буде зроблено запис у трудову книжку. Надалі, при оформленні пенсії і підтвердження стажу роботи в даній організації, у працівника можуть з’явитися труднощі у зв’язку з різночитаннями в документах.
 2. Дайте наказом номер і дату, ці реквізити будуть вказуватися при заповненні особової картки та трудової книжки.
 3. До відомостей про працівника відносяться: прізвище, ім’я, по батькові, його табельний номер.
 4. Відомості про роботу, на яку приймається: структурний підрозділ, посада (спеціальність), розряд, кваліфікація, особливості характеру роботи, встановлено умову про прийом з випробувальним терміном. Дата, з якої працівник повинен приступити до роботи.
 5. Відомості про оплату: розмір посадового окладу або тарифна ставка за годину роботи.
 6. У наказі є посилання на дату і номер укладеного трудового договору.

Зверніть увагу

Щоб наказ про прийом мав юридичну силу, він повинен бути підписаний керівником компанії, а також містити підпис працівника про ознайомлення з наказом.