Як заповнити форму торг-1

Як заповнити форму торг-1

На кожному підприємстві при надходженні товару комірники беруть його. Їм необхідно заповнити форму Торг-1. Це акт приймання товару за кількістю і якістю. Дана форма затверджена постановою № 132 Держкомстату Росії від 25.12.98 р. Бланк акта приймання можна скачати за посиланням http://sprbuh.systecs.ru/uchet/uchet_tovarov/torg1/torg1.xls.

Вам знадобиться

бланк форми Торг-1, документи постачальника, ручка, калькулятор, ваги для товару, поставлений товар.

Інструкція

  1. На першому аркуші акта комірник пише повне найменування організації, назва структурного підрозділу, в якому проводиться приймання товару. Підставою для складання акта служить наказ або розпорядження керівника структурного підрозділу. Акту приймання присвоюється номер і дата, яка відповідає даті надходження товару на склад. Вказується номер і дата супровідного документа, за яким постачальник відпустив товар зі свого складу. Комірник, який приймає товар, вписує найменування, адреса і номер контактного телефону вантажовідправника, постачальника, виробника, страхової компанії. Найчастіше постачальник товару є і вантажовідправником, тому що комерційні фірми практикують самі здійснювати доставку покупцям.
  2. Комірник вказує дату і номер договору поставки товару, ветеринарного свідоцтва, якщо товар, що поставляється — продукти харчування. Час початку і закінчення приймання товару вписує у відповідну таблицю.
  3. На другій сторінці акта комірник вказує найменування товару, одиницю виміру, ціну, суму, ПДВ, масу нетто, брутто відповідно до документів поставки, з фактично прийнятою товаром. Якщо є різниця між фактичною наявністю товару та наявністю за даними постачальника, комірник вписує її у відповідних полях акта. Комірник вказує причини нестачі, якщо така є при прийманні товару, спосіб приймання товару, стан упаковки товару в момент приймання.
  4. Акт приймання товару підписує голова комісії з приймання товару і її члени, вказуючи свою посаду, прізвище та ініціали. Комісія пише висновок з приймання товару. Представник вантажовідправника вказує реквізити документа, що посвідчує його особу, свою посаду, ставить підпис, прізвище та ініціали.
  5. Акт приймання товару передається в бухгалтерію, де, ознайомившись з ним, його підписує головний бухгалтер підприємства. Керівник в свою чергу пише своє рішення про результати приймання товару, ставить підпис і дату підписання даного документа. Після приймання товар надходить на склад і передається на відповідальне зберігання матеріально відповідальним особам. Завідувач складом підписує акт, вказуючи своє прізвище та ініціали.