Як заповнити форму звіту про рух грошових коштів

Як заповнити форму звіту про рух грошових коштів

Організації, підприємства, індивідуальні підприємці, отримують грошові кошти від покупців і ведуть розрахунки з постачальниками, як за готівковим розрахунком, так і за безготівковим. Їм необхідно заповнювати форму звіту по руху грошових коштів.

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, принтер, документи підприємства, дані бухгалтерської звітності.

Інструкція

 1. Вкажіть звітний рік, за який заповнюється звіт по руху грошових коштів на вашому підприємстві.
 2. Впишіть повне найменування вашої організації.
 3. Напишіть ідентифікаційний номер платника податків вашої фірми.
 4. Вкажіть вид діяльності, яким займається ваша організація.
 5. Впишіть організаційно-правову форму вашого підприємства і форму власності (приватна, державна).
 6. Вкажіть дату заповнення документа (рік, місяць, число).
 7. Напишіть код вашого підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
 8. Впишіть код економічної діяльності вашої організації відповідно до Класифікація видів економічної діяльності.
 9. Вкажіть код організаційно-правової діяльності вашої фірми відповідно до Класифікація організаційно-правових форм і форму власності відповідно до Класифікація форм власності.
 10. Виберіть із запропонованих одиниць виміру ту одиницю виміру грошових коштів, у якій ви припускаєте заповнювати звіт про рух грошових коштів, закресліть непотрібну одиницю виміру.
 11. Необхідно враховувати, що всі суми потрібно вказувати за звітний період звітного року і аналогічний період попереднього року.
 12. Впишіть суму залишку на початок звітного року, суму коштів, отриманих від покупців вашої організації, рух грошових коштів по поточній діяльності.
 13. Вкажіть суми інших доходів, спрямованих на оплату товарів (послуг), на оплату праці, виплату дивідендів (процентів), на розрахунки з податків і зборів.
 14. Напишіть суми інших витрат, спрямованих на отримання дивідендів (відсотків), надходження від погашення позик, наданих стороннім організаціям, виручки від продажу цінних паперів, об’єктів основні коштів.
 15. Розрахуйте і впишіть суму чистих грошових коштів від поточної діяльності, суму грошових коштів з інвестиційної діяльності.
 16. Вкажіть суми грошових коштів, спрямованих на придбання дочірніх організацій, об’єктів основних засобів, дохідних вкладень в нематеріальні активи та матеріальні цінності, придбання цінних паперів, позик, наданих стороннім організаціям.
 17. Напишіть суми чистих грошових коштів від інвестиційної діяльності, від фінансової діяльності.
 18. Вкажіть суму залишку грошових коштів на кінець звітного періоду.
 19. Документ підписує керівник підприємства і головний бухгалтер, ставлять дату заповнення звіту.