Як заповнити характеристику умов праці


 

Характеристика умов праці — це основний документ при проведенні оцінки стану здоров’я працівника. Він необхідний для проходження працівником лікарсько-трудової експертної комісії або медико-соціальної експертизи, а також враховується при визначенні ступеня втрати працездатності та при присвоєнні певної групи інвалідності.Інструкція

  1. Характеристика умов праці працівника зазвичай пишеться на спеціальному бланку, хоча бланкова форма для цього документа зовсім не обов’язкова. Отже, вгорі листа (бланка) вкажіть особисті дані працівника: Ф. І. О., рік народження, адреса, телефон, місце (або місця) навчання, придбані спеціальності. Вкажіть також, чи є у співробітника заохочення та нагороди з місця навчання.
  2. Далі складіть короткий опис попередньої трудової діяльності працівника. Вкажіть максимально докладно, де раніше працював характеризується працівник, які він посади обіймав, чи мали місце переклади на інші (більш легкі) місця роботи у зв’язку із захворюваннями. Також напишіть, чи були у працівника професійні травми, не страждає він професійними захворюваннями.
  3. Наступний пункт — вкажіть спеціальність, за якою працівник трудиться на вашому підприємстві. Складіть характеристику роботи, виконуваної даним співробітником. Зазвичай в цій характеристиці зазначаються наступні фактори: тривалість робочого дня і тривалість робочого тижня; графік роботи (змінний чи ні, тривалість зміни, чи нічні зміни); кількість часу, який працівник протягом дня проводить, стоячи на ногах; середня маса вантажів, які щодня (щотижня, щомісяця) піднімає працівник; передбачена перерва на обід; яка температура в робочому приміщенні і багато іншого.
  4. Далі вкажіть, чи є шкідливі фактори, які можуть діяти на працівника протягом робочого дня. Якщо шкідливі фактори є, то напишіть, які це чинники (наприклад, підвищений рівень шуму), і чи є можливість для їх усунення. Зафіксуйте, їздить чи працівник у службові відрядження. Якщо їздить, то вкажіть, як часто він це робить, і яка середня тривалість службового відрядження даного співробітника.
  5. Позначте, чи є можливість для перекладу співробітника на більш легку роботу. Якщо така можливість є, то вкажіть, в які терміни переведення співробітника на іншу роботу можливо здійснити.
  6. Далі документ повинні підписати начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, штатний лікар підприємства (якщо такий є) і керівник підприємства. Поставте друк, і характеристика умов праці готова.