Як заповнити індивідуальний план аспіранта

Як заповнити індивідуальний план аспіранта

Навчальний план є основною формою звітності для аспіранта на протязі всього його навчання. Він заповнюється щороку і обов’язково затверджується на кафедрі університету. План допомагає впорядкувати наукову діяльність аспіранта, розкрити напрямок його дослідження, зміст теоретичної та практичної роботи, а також повною мірою оцінити її успішність.

Інструкція

  1. Оформіть титульний лист індивідуального навчального плану. До моменту його заповнення, ви повинен визначитися зі своїм науковим керівником і узгодити з ним тему майбутнього дисертаційного дослідження. Надалі тема затверджується на зборах кафедри, а потім на навчальному раді університету. Все це повинно бути відображено на титульному аркуші індивідуального плану у відповідних графах відразу після вказівки ПІБ і вашої спеціальності. У верхньому правому куті традиційно вказується факультет і кафедра, на яку ви вчинили.
  2. Напишіть пояснювальну записку до вибору теми наукової роботи. Вона не належить до офіційно затверджується частини плану, носить виключно інформативний характер і допускає певну творчу свободу в складанні. У пояснювальній записці повинна бути відображена суть наукової проблеми, якій буде присвячена кандидатська дисертація, обгрунтована її актуальність з теоретичної та практичної точок зору. Розкажіть про рівень дослідженості даної проблеми на даний час, в чому полягає новаторство саме вашого підходу. Зробіть прогноз щодо результатів. Пояснювальна записка повинна бути підписана науковим керівником.
  3. Заповніть загальний навчальний план аспірантури. У першому розділі «Навчальна робота» вкажіть орієнтовні терміни здачі всіх кандидатських іспитів. Типовою є здача непрофільних іспитів в перший рік навчання, а іспиту за фахом в другий рік. Терміни здачі залежать від часу проведення осінньої і весняної сесій в конкретному вузі. У другому розділі «Наукова робота» розкрийте її теоретичний і експериментальний аспект. Під експериментальної частиною може матися на увазі власне науковий експеримент, аналіз його результатів, здійснення розрахунків або зіставлення теорії і практики. У розділі «Педагогічна практика» зазвичай вказується читання лекцій і проведення семінарів.
  4. Не забувайте складати план на кожен рік навчання в аспірантурі. Щорічний план відрізняється від загального переважно більш точної обробкою деталей і зазначенням конкретних термінів. Розділ «Публікація статей» є дуже важливим, оскільки для захисту будь-якої дисертації потрібно конкретне число надрукованих наукових досліджень. «Апробація роботи» передбачає участь в університетських конференціях і виступ на засіданні кафедри, де робота обговорювалася науковим співтовариством. У доданому до плану листку звітності вказується, що із запланованого було виконано, а що ні і чому.

Корисні поради

Не відкладайте заповнення навчального плану. У більшості університетів його необхідно затвердити на кафедрі не пізніше, ніж через місяць після зарахування до аспірантури.